Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu
x2,3-04/M/2014
0,00 € Národný inšpektorát práce Inšpektorát práce Nitra
27. Február 2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu
2,3-04/M/2014
0,00 € Národný inšpektorát práce Inšpektorát práce Nitra
7. Marec 2014
Kolektívna zmluva ŠS 2014
01-2014
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
7. Marec 2014
Kolektívna zmluva VS 2014
02-2014
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
7. Marec 2014
Kúpna zmluva motorové vozidlo
03-2014
0,00 € AUTO-RÁCZ s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
1. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť
04-2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
2. Jún 2014
Dodatok ku kolektívnej zmluve na rok 2014 ŠS
01-2014/1
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
2. Jún 2014
Dodatok ku kolektívnej zmluve na rok 2014 VS
02-2014/1
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
17. December 2014
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prístupu do siete internet
3/2014
0,00 € Obecné siete, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
12. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku
4/2014
Doplnená
0,00 € BONUL, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
12. Marec 2015
Zmluva o Výpožičke hnuteľného majetku štátu
1/2015
0,00 € MPSVR Inšpektorát práce Nitra
12. Marec 2015
Kúpna zmluva o poskytovaní kancelárskeho papiera
2/2015
0,00 € Ing. Silvia Šimoneková KANCEX Inšpektorát práce Nitra
12. Marec 2015
Kúpna zmluva o poskytovaní tonerov
3/2015
0,00 € REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
12. Marec 2015
Kúpna zmluva o poskytovaní kancelárskych a čistiacich potrieb
4/0215
0,00 € Ing. Silvia Šimoneková KANCEX Inšpektorát práce Nitra
16. Apríl 2015
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prístupu do siete internet
5/2015
0,00 € Obecné siete, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
5. Máj 2015
Poistná zmluva
051-2057264
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
5. Máj 2015
Poistná zmluva
80-2057262
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
5. Máj 2015
Poistná zmluva - postenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3550144989
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
25. Máj 2015
Zmluva o dodávke plynu
6/2015
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra
25. Máj 2015
Zmluva o predaji motorového vozidla
7/2015
0,00 € AUTONOVO a.s. Inšpektorát práce Nitra