Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2023
Dohoda o splátkach
34/2023
2 500,00 € OPP TRADE, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
10. Január 2024
Dohoda o splátkach
03/2024
2 500,00 € KOVÁČ SK, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
10. Október 2022
Dohoda o splátkach
27/2022
2 700,00 € Nita Trans s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
14. September 2022
Dohoda o splátkach
15/2022
3 000,00 € WEST BUSSINES, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
26. September 2022
Dohoda o splátkach
20/2022
3 000,00 € ODUT s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
15. November 2022
Dohoda o splátkach
38/2022
3 000,00 € MiReAn Trans s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
16. November 2022
Dohoda o splátkach
39/2022
3 000,00 € Fury s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
30. November 2022
Dohoda o splátkach
45/2022
3 000,00 € HP Trans Tour s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
24. Január 2023
Dohoda o splátkach
01/2023
3 000,00 € Skrine-NZ, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
21. Marec 2023
Dohoda o splátkach
11/2023
3 000,00 € Heliostech,, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
31. Júl 2023
Dohoda o splátkach
35/2023
3 000,00 € DORNÍK s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
9. November 2023
Dohoda o splátkach
49/2023
3 000,00 € Catering One s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
3. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
18/2024
3 000,00 € ACAN - Company s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
24. Október 2012
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prístupu do verejnej siete Internet
2/2012
3 360,00 € Nitranet, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
27. Júl 2022
Dohoda o splátkach
10/2022
3 500,00 € 606 s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
22. November 2023
Dohoda o splátkach
51/2023
3 500,00 € Easy Logistics s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
3. Október 2022
Dohoda o splátkach
24/2022
4 000,00 € HEMASTAV SK s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
7. Jún 2023
Dohoda o splátkach
26/2023
4 000,00 € ADATECH LV s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
18. Október 2023
Dohoda o splátkach
47/2023
4 450,00 € RELAX-CENTER spol. s r.o. Inšpektorát práce Nitra
30. November 2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností
4 500,00 € 02 Slovakia, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra