Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0166475 6496450
B0166475 6496450
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
11. September 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520 6513583
B0425520 6513583
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
25. September 2013
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb do siete Internet
4/2013
0,00 € Obecné siete s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
14. Október 2013
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených vecným bremenom a podmienkach práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
0220130208
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Inšpektorát práce Nitra
11. November 2013
Zmluva o poskytovani služieb - lektorská činnosť
5/2013
0,00 € Ing. Pavel Kuna Inšpektorát práce Nitra
30. December 2013
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
4065/2013
Doplnená
0,00 € MAGNA E.A., s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dohoda o pristupeni k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
54936/2013
0,00 € MAGNA E.A., s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
DSL131119123402
0,00 € Slovanet, a.s. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0166457, 6925065
B0166475
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A4784652, 6924462
A4784652
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6925078
0182776
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0842762, 6925218
B0842762
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3676506, 6925237
A3676506
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3676506, 6925229
A3676506, 6925229
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520, 6925198
B0425520, 6925198
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0953855, 6923234
B0953855, 6923234
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6925093
B0182776, 6925093
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvyB0182776,6925104
B0182776,6925104
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3676506,6925264
A3676506,6925264
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6924281
B0182776, 6924281
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra