DODATOK č.1 k DOHODE o poskytnutí finančného príspevku - Opatrenie č.2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 1 k DOHODE číslo 20/40/54E/691
Obstarávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Dodávateľ:Mária Daridová
Názov dodatku:DODATOK č.1 k DOHODE o poskytnutí finančného príspevku - Opatrenie č.2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x