Dodatok č. 1 dohode 20/35/54E/1796 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predp.


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 1 k dohode 20/35/54E/1796
Obstarávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dodávateľ: Ing. Maroš Gajdoš
Názov dodatku:Dodatok č. 1 dohode 20/35/54E/1796 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predp.
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x