Centrálny register zmlúv

Základná škola - Grundschule

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2024
0,00 € Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok Samuel Michal Siman
5. Február 2024
Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb
6/2024
0,00 € Dušan Jankura Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
1. Február 2024
Rámcová zmlluva na dodávku drogérie, farieb, lakov, maliarskych a pracovných pomôcok
4/2024
0,00 € Dušan Jankura Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
1. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
5/2024
0,00 € Energie2,a.s. Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
18. Január 2024
Zmluva o dielo - Havarijný stav kotolne
28/2023
95 634,77 € Zastko Pavel - Plynoservis Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
18. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024-2029
2/2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Hradné nám. Kežmarok Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
18. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2024
0,00 € Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 1. Mestský futbalový klub Kežmarok
17. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2024
0,00 € Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok Daniel Šmihula
11. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131086
27/2023
0,00 € Energie2,a.s. Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
22. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
26/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
1. December 2023
Kúpna zmluva OPT12012-23-027386
25/2023
1 587,50 € Mountfield SK, s.r.o. Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
23. November 2023
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
23/2023
80,00 € Mesto Kežmarok Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
23. November 2023
Nájomná zmluva č. 77/2023/PO/ŠPORT o nájme ľadovej plochy
24/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory
20/2023
276,00 € Ing. Slavomír Petrulák Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
20. November 2023
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
21/2023
80,00 € Mesto Kežmarok Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
20. November 2023
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
22/2023
40,00 € Mesto Kežmarok Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
4. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v ráci národneho projektu
19/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementaciiprojektových aktivít v rámci národnejo projektu
15/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
29. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_019 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
13/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
14. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. 2014_02_26_SF_002
11/2023
0,00 € SOMI Applications Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok