Centrálny register zmlúv

Slovensko IT, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Máj 2023
Rámcová zmluva o platobných službách
6501042011/8370
0,00 € Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Slovensko IT, a.s.
9. Máj 2023
Zamestnávateľská zmluva
28042023_01
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Slovensko IT, a.s.
9. Máj 2023
Zamestnávateľská zmluva
120003553
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Slovensko IT, a.s.
9. Máj 2023
Zamestnávateľská zmluva
100004434
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Slovensko IT, a.s.
9. Máj 2023
Zamestnávateľská zmluva
53268652
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovensko IT, a.s.
5. Máj 2023
Zmluva o nájme aplikačného programového vybavenia č. 30223020
30223020
11 575,20 € SOFTIP, a. s. Slovensko IT, a.s.
5. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní hostingových služieb č. 30223043
30223043
5 071,20 € SOFTIP, a. s. Slovensko IT, a.s.
28. Apríl 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SÚKROMNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNEJ (SLUŽOBNEJ) CESTE
25042023
0,00 € Pavol ADAMEK Slovensko IT, a.s.
28. Apríl 2023
Zmluva o výkone funkcie
ZF202301
0,00 € Bc. Jozef Graňačka Slovensko IT, a.s.
28. Apríl 2023
Manažérska zmluva
MZ202301
0,00 € Bc. Jozef Graňačka Slovensko IT, a.s.
24. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
24032023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Slovensko IT, a.s.
22. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
22032023
921 060,00 € ESMO s.r.o. Slovensko IT, a.s.
21. Marec 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SÚKROMNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNEJ (SLUŽOBNEJ) CESTE
20032023
0,00 € Ing. Alexandra Jarčušková Slovensko IT, a.s.
21. Marec 2023
Manažérska zmluva
MZ202302
0,00 € Ing. Peter Jakub, PhD., MBA., LL.M. Slovensko IT, a.s.
21. Marec 2023
Zmluva o výkone funkcie
ZF202302
0,00 € Ing. Peter Jakub, PhD., MBA., LL.M. Slovensko IT, a.s.
17. Marec 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SÚKROMNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNEJ (SLUŽOBNEJ) CESTE
24022023
0,00 € Tomáš Kekeňák Slovensko IT, a.s.
1. Marec 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SÚKROMNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNEJ (SLUŽOBNEJ) CESTE
01032023
0,00 € Ing. Oľga Duľová Slovensko IT, a.s.
22. Február 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SÚKROMNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNEJ (SLUŽOBNEJ) CESTE
17022023
0,00 € Róbert Hanzen Slovensko IT, a.s.
22. Február 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SÚKROMNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNEJ (SLUŽOBNEJ) CESTE
16022023
0,00 € Radovan Kulín Slovensko IT, a.s.