Centrálny register zmlúv

Mesto Sabinov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Zmluva o nájme bytu
NAJ_135/2022
150,00 € Čajová Gabriela Mesto Sabinov
27. September 2022
Zmluva o nájme bytu
NAJ_092/2022
134,00 € Karnišová Simona Mesto Sabinov
12. Júl 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy ZoP/2024/188-BZ
INE_017/2024
4 473,00 € Východoslovenská distribučná, a.s Mesto Sabinov
11. Júl 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.47/2023
DOD_018/2024
257 021,87 € Reinter s.r.o. Mesto Sabinov
10. Júl 2024
Licenčná zmluva
LIC_001/2025
1 987,20 € DODS SYSTEM, s. r. o. Mesto Sabinov
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KUP_007/2024
123 000,00 € KOVIS TRADE, s. r. o. Mesto Sabinov
9. Júl 2024
Zmluva o finančnej zábezpeke
INE_016/2024
61 500,00 € KOVIS TRADE, s. r. o. Mesto Sabinov
9. Júl 2024
Zmluva o nájme lesného pozemku
NAJ_062/2024
284,00 € Lenková Mária Mesto Sabinov
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
KUP_008/2024
2 385,00 € Obec Drienica Mesto Sabinov
3. Júl 2024
Dodatok č. 2 k ZoD č. 50/2023
DOD_017/2024
0,00 € IBEG, a.s. Mesto Sabinov
2. Júl 2024
Zmluva o nájme pozemku
NAJ_060/2024
10,01 € Kušnírová Mária Mesto Sabinov
2. Júl 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
NAJ_061/2024
0,00 € GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. Mesto Sabinov
1. Júl 2024
Zmluva o nájme pozemku
NAJ_059/2024
35,36 € Homza Valentín Mesto Sabinov
28. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
NAJ_058/2024
6 500,00 € Dubský ml. Stanislav Mesto Sabinov
26. Jún 2024
Zmluva o nájme pozemku
NAJ_057/2024
90,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Mesto Sabinov
18. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
INE_015/2024
0,00 € Zabavka s.r.o. Mesto Sabinov
10. Jún 2024
Zmluva o nájme pozemku
NAJ_056/2024
0,39 € Dzivá Zuzana Mesto Sabinov
3. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zoD č. 50/2023
DOD_015/2024
0,00 € IBEG, a.s. Mesto Sabinov
3. Jún 2024
Kúpna zmluva
KUP_006/2024
3 520,00 € Lacarriere Tatiana Mesto Sabinov
31. Máj 2024
Kúpna zmluva
KUP_005/2024
2 530,00 € Solár Jozef Mesto Sabinov