"DOHODA číslo: 20/35/54E/1169 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/35/54E/1169
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Kukorelliho 1, 06670 Humenné
IČO:30794536
Dodávateľ: MUDr. Jana Vicianová
Gaštanová 5674/1, 066 01 Humenné
IČO:31995713
Názov zmluvy:"DOHODA číslo: 20/35/54E/1169 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:4681127
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
26.
November
2020
"Dodatok k dohode č. 20/35/54E/1169 o poskytnutí finančného príspevku
20/35/54E/1169
0,00 € MUDr. Jana Vicianová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Publikoval: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Zobrazenia: 0x