"DOHODA číslo: 20/35/54E/1054 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/35/54E/1054
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Kukorelliho 1, 06670 Humenné
IČO:30794536
Dodávateľ: Ján Klamár - Pohostinstvo
Ľubiša 218, 067 11 Ľubiša
IČO:50388011
Názov zmluvy:"DOHODA číslo: 20/35/54E/1054 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:4665172
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
4.
December
2020
"Dodatok č. 1 k k DOHODE č.20/35/54E/1054 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predp.
20/35/54E/1054
0,00 € Ján Klamár - Pohostinstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Zobrazenia: 0x