Centrálny register zmlúv

Mesto Komárno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Ul. roľníckej školy 49/24
873/2023
0,00 € Mesto Komárno Karol Goda
29. September 2023
Ul. roľníckej školy 49/17
874/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
29. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o zaplatení dlhu v splátkach - Ul. gen. Klapku 12/12
878/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
29. September 2023
Ul. roľníckej školy 51/63
879/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
28. September 2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Komárno, cyklotrasy - Hadovce, Petőfiho a Elektrárenská"
872/2023
19 767,84 € Aquaplan, s.r.o. Mesto Komárno
27. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA - Komárno časť 3 - Chodník
868/2023
0,00 € GreenDream s.r.o. Mesto Komárno
27. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Vypracovanie PD Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne
869/2023
0,00 € enlea, s.r.o. Mesto Komárno
26. September 2023
Veľký Harčáš 61/12
863/2023
193,08 € Mesto Komárno Brigita Lakatosová
26. September 2023
p.č.1712/237 o vým.1338 m2 a p.č. 1712/66 a 1712/231
864/2023
546,00 € Mesto Komárno József Suplicz
26. September 2023
Dodatok k Zmluve o dielo "Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka-Komárno"
866/2023
0,00 € ALEXNIN, s.r.o. Mesto Komárno
26. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA - Komárno časť 2 Dopadové plochy
867/2023
0,00 € GreenDream s.r.o. Mesto Komárno
25. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o zaplatení dlhu v splátkach - Ul. roľníckej školy 49/30
861/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
25. September 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrabisku č. 2023/018 p.č. B/186 Nová Stráž
862/2023
20,00 € Zuzana Lörinczová Mesto Komárno
20. September 2023
Dodatok č.1 kzmluve o dielo č. 58087/29220/ORaŽP/2023 na zhotovenie diela "Výstavba a úprava spevnených plôch v Meste Komárno - I. etapa".
856/2023
88 816,67 € G. Z. Bau, s.r.o. Mesto Komárno
20. September 2023
Dodatok č.1 k ZoD "Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA - Komárno"
857/2023
0,00 € GreenDream s.r.o. Mesto Komárno
19. September 2023
Kancelárske potreby pre MŠ N. Stráž
853/2023
184,32 € NOMIland s.r.o. Mesto Komárno
19. September 2023
Ul. roľn. školy 49/25 - Uznanie dlhu a dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
854/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
19. September 2023
Ul. roľníckej školy 49/31
855/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
14. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytového priestoru v kasárenskej budove v Novej pevnosti v Komárne
839/2023
0,00 € Mesto Komárno Apiarium pre včely o.z.
14. September 2023
Kúpna zmluva interiérového nábytku a zariadenia do Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno v rámci projektu KOMFORT
840/2023
24 220,80 € Mesto Komárno Nikolett Domján - HOME AND INTERIOR