Centrálny register zmlúv

Mesto Komárno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
p.č.9269
587/2024
0,00 € Mesto Komárno Katarína Jevdjenićová
14. Jún 2024
p.č.9272
588/2024
0,00 € Mesto Komárno Katarína Jevdjenićová
14. Jún 2024
p.č.9269,9270
589/2024
18 300,00 € Mesto Komárno Katarína Jevdjenićová
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
528/2024
1 260,00 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
13. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu primátora na telesnú kultúru a šport
581/2024
150,00 € Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž Mesto Komárno
13. Jún 2024
Zmluva o dielo zn. r-24/344, predmetom ktorého je záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby v zmluvných objektoch
582/2024
0,00 € TECHEM spol s.r.o. Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
525/2024
1 260,00 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
527/2024
902,79 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
532/2024
1 260,00 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
535/2024
1 260,00 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
536/2024
1 060,99 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
537/2024
1 060,99 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
538/2024
933,59 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
539/2024
468,79 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
526/2024
1 260,00 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
529/2024
1 162,49 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
530/2024
1 058,19 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
531/2024
1 260,00 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
533/2024
1 260,00 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
11. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o zaplatení dlhu v splátkach . Ul. roľníckej školy 49/44
577/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené