Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-184970
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky EPoS SB, s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-227515
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Qintel s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-184974
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky FESI comp, s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185147
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky T P D spol. s r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-147527
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Datacomp s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-224727
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky PMXnet, s. r. o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-184946
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky COPOS, spol. s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185058
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Trimus, s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-184976
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky FreeTech services, spol. s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-184944
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky COMTEC s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-184954
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky DECENT SC, s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-184960
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky EFN plus, s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185107
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ANDREA SHOP, s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185091
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky IKARO s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-184948
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky DEAC s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185024
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky MISTER & SOMMER s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185081
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Elektro expert, s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185028
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky OK COMP, s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185143
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky m:zone s.r.o.
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-184921
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ABCOM Košice s.r.o.