Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU20232513004
0,00 € Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU20232513005
0,00 € Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU20232513006
0,00 € Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna ako organizačná zložka Spojenej školy Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU20232513007
0,00 € Stredná odborná škola gastronómie a služieb Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU20232513008
0,00 € Základná škola s materskou školou Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU20232513009
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU202325130010
0,00 € Základná škola s materskou školou Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU202325130011
0,00 € Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU202325130012
0,00 € Gymnázium sv. Košických mučeníkov ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Košických mučeníkov Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
6. December 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-112-2023
10 000,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
6. December 2023
Objednávka č.: 20231100
ZLC-113-2023
19 740,98 € PONTOON s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. December 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 65/2023 DIGI
ZLC-105-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. December 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 54/2023 DIGI
ZLC-106-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. December 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 53/2023 DIGI
ZLC-107-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. December 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 60/2023 DIGI
ZLC-108-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. December 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 70/2023 DIGI
ZLC-109-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. December 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 61/2023 DIGI
ZLC-110-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. December 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 77/2023 DIGI
ZLC-111-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní účtovných a mzdových služieb pre projekt DŽ
ZLC-103-2023
82 806,00 € Accounting ATLAS s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní účtovných a mzdových služieb
ZLC-104-2023
82 350,00 € Accounting ATLAS s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky