Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185024
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky MISTER & SOMMER s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185084
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky František Hvizda-HM-comp
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185066
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky nanoTECH s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185050
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Servis Básthy a Koreň, s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185046
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Roman Dobos - MediaTEC
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185044
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky RodoComp s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185042
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky R-COMP, s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185091
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky IKARO s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185087
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Henrich Sonnenschein - ITSK
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185098
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky JC MEDIA s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185107
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ANDREA SHOP, s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-227517
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Stanislav Šarak
2. November 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPS8 zo dňa 06.12.2022
ZLC-87-2023
55 965 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
ZLC-66-2023
9 600,00 € Rotta o.z. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
ZL-67-2023
0,00 € TENENET o.z. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
ZL-68-2023
9 600,00 € TENENET o.z. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-69-2023
18 035,00 € Asociácia Digitálne Poľsko Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
ZMLUVAO SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
ZLC-70-2023
0,00 € Mesto Giraltovce Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
ZMLUVAOSPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
ZLC-71-2023
0,00 € Mesto Krompachy Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
ZMLUVAOSPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
ZLC-72-2023
0,00 € Mesto Sobrance Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky