Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-116-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-117-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-118-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-119-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-120-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-121-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZLC-122-2023
7 334,00 € vacuumlabs, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-224698
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ing. Peter Švec - ATIS
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-184994
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ingrid Győriová - INTERVYT
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185012
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Maroš Bračok - ONE.net
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185006
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ladislav Jurdik JURsat COMPUTERS
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185000
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ivan Sejut-SISOFT Computer
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-184958
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Dávid Vorčák
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185048
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Roman Dolinajec HACOM
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185104
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Progma-Ing.Bebjaková Marcela
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185046
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Roman Dobos - MediaTEC
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185036
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Patrik Pánik
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-227517
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Stanislav Šarak
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185030
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ondrej Šebeň - ŠEKO SHOP
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-185101
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE