Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-09-2024
1 360,00 € PaedDr. Anita Škodáčková PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-10-2024
1 360,00 € Mgr. Tomáš Jašek Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Január 2024
ZMLUVA O PARTNERSTVE (za účelom realizácie projektu „Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska“)
ZLC-01-2024
6 204 900,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505339
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Mgr. Matúš Vachna MaM
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505269
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Commodity s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505279
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky AXDATA, s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505275
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky COMIX s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505404
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky nanoTECH s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505285
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky DataELCom s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505414
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky IRD retail services, s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505263
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky AnmarComp spol. s r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK_8505275
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Orange Slovensko, a.s.
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-116-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-117-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-118-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-119-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-120-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-121-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZLC-122-2023
7 334,00 € vacuumlabs, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
dodatok-SK-224698
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ing. Peter Švec - ATIS