Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Memorandum o spolupráci medzi NKDZP SR a Itas Edu
ZLC-26-2024
0,00 € ITAS EDU s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
31. Máj 2024
Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti VO
ZLC-24-2024
0,00 € ISTROTENDER s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO
ZLC-25-2024
3 500,00 € ISTROTENDER s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Darovacia zmluva
ZLC-23-2024
1 600,00 € HP Inc. Czech Republic s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. Máj 2024
Memorandum of Cooperation (during the implementation of the project: IT fittnes Test 2024 V4 +
ZLC-21-2024
0,00 € IT Fitness Test Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. Máj 2024
Memorandum of Cooperation (during the implementation of the project: IT Fitness Test 2024 V4 +
ZLC-22-2024
0,00 € Digital Poland Association Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo na objednávku a licenčná zmluva
ZLC-20-2024
150,00 € Filip Cepka Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
ZLC-19-2024
80 880,00 € Kreston Slovakia Audit s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
19. Marec 2024
Rámcová zmluva na poradenstvo a konzultačné služby
ZLC-17-2024
10 000,00 € go west s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služby
ZLC-18-2024
0,00 € Jana Mészárosová Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerskej spolupráci
ZLC-16-2024
160 435,80 € Slovenské centrum digitálnych inovácií Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
11. Marec 2024
Zmluva o diele
ZLC-14-2024
150,00 € Peter Lančarič Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
11. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-15-2024
600,00 € Joshua Michael Ruggiero Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
11. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-13-2024
1 200,00 € Joshua Michael Ruggiero Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právných služieb
ZLC-12-2024
286 189,20 € Malata, Pružinký, Hegedüš&Partners s.r.o. (MPHadvocates) Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Február 2024
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-11-2024
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-02-2024
550,00 € Ing. Dávid Cymbalák, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-03-2024
1 320,00 € doc. Ing. Ján Genči, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-04-2024
3 080,00 € Ing. Ondrej Kainz, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-05-2024
2 220,00 € Ing. Miroslav Michalko, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky