Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právných služieb
ZLC-12-2024
286 189,20 € Malata, Pružinký, Hegedüš&Partners s.r.o. (MPHadvocates) Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Február 2024
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-11-2024
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-02-2024
550,00 € Ing. Dávid Cymbalák, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-03-2024
1 320,00 € doc. Ing. Ján Genči, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-04-2024
3 080,00 € Ing. Ondrej Kainz, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-05-2024
2 220,00 € Ing. Miroslav Michalko, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-06-2024
550,00 € Ing. Miroslav Murín Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-07-2024
1 100,00 € Ing. Roman Vápeník, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-08-2024
6 040,00 € Mgr. Peter Kučera Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-09-2024
1 360,00 € PaedDr. Anita Škodáčková PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-10-2024
1 360,00 € Mgr. Tomáš Jašek Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Január 2024
ZMLUVA O PARTNERSTVE (za účelom realizácie projektu „Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska“)
ZLC-01-2024
6 204 900,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505339
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Mgr. Matúš Vachna MaM
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505269
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Commodity s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505279
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky AXDATA, s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505275
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky COMIX s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505404
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky nanoTECH s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505285
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky DataELCom s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505414
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky IRD retail services, s.r.o.
28. December 2023
Dodatok zmluve o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
8505263
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky AnmarComp spol. s r.o.