Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Memorandum o spolupráci
ZLC-49-2022
0,00 € Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
23. November 2022
Zmluva o bežnom účte FO alebo PO podnikateľa
ZLC-49-2022
0,00 € Tatra banka a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
ZLC-52-2022
0,00 € i – Trade Global s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. Január 2023
Zmluva o vydaní firemnej debetnej platobnej karty
ZLC-53-2022
0,00 € Tatra banka Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. Január 2023
Zmluva o bežnom účte PO alebo FO - Podnikateľa
ZLC-54-2022
0,00 € Tatra banka Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Február 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-55-2023
0,00 € Mestská časť Košice - Nad Jazerom Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Február 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-56-2023
0,00 € Obec Santovka Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Február 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-57-2023
0,00 € Obec Polomka Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Február 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-58-2023
0,00 € AkSen-aktívny senior o.z. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Február 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-59-2023
0,00 € Základná škola Holubyho Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
ZLC-02-2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. Máj 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-61-2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. Máj 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-63-2023
0,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, o.z. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. Máj 2023
Rámcová zmluva o spolupráci zmluvných strán pri vytvorení a prevádzkovaní zabezpečeného rozhrania určeného na bezpečný prenos a výmenu bankových informácií a citlivých údajov
ZLC-08-2023
0,00 € Tatra banka a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
11. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom systému bankovníctva Business Banking
ZLC-09-2023
Doplnená
0,00 € Tatra banka a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
16. Máj 2023
Príloha č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking
ZLC-10-2023
0,00 € Tatra banka a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
18. Máj 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-11-2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Máj 2023
Príloha č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking
ZLC-12-2023
0,00 € Tatra banka a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Máj 2023
Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business BankingTB
ZLC-13-2023
0,00 € Tatra banka a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
23. Máj 2023
Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business BankingTB
ZLC-14-2023
0,00 € Tatra banka a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky