Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2021
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-09-2021
Doplnená
691,00 € Ing. Angelika Hanesz Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. Február 2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-01-2021
500,00 € Ing. Dávid Cymbalák Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. Február 2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-02-2021
500,00 € Mgr. Jaroslav Výbošťok Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-01-2022
500,00 € Ing. Dávid Cymbalák, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Jún 2023
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-23-2023
500,00 € Ing. Dávid Cymbalák, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
7. Apríl 2022
Darovacia zmluva
ZLC-10-2022
408,00 € IKEA Bratislava, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
31. Marec 2021
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-11-2021
Doplnená
688,00 € RNDr. Róbert Tomolya, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Júl 2023
Darovacia zmluva
ZLC-35-2023
278,90 € IKEA Bratislava, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
11. Marec 2024
Zmluva o diele
ZLC-14-2024
150,00 € Peter Lančarič Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo na objednávku a licenčná zmluva
ZLC-20-2024
150,00 € Filip Cepka Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
ZLC-76-2023
30,00 € Obec Hencovce Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
ZLC-85-2023
30,00 € Obec Výborná Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb ekonomického charakteru
ZLC-01-2020
0,00 € EKORDA, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
15. Apríl 2020
Zmluva o spolupráci
ZLC-02-2020
0,00 € Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Marec 2021
Membership Agreement no. 3007
ZLC-03-2020
Doplnená
0,00 € HubHub Slovakia s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
31. Máj 2022
Zmluva o vedení účtovníctva a spracovaní miezd
ZLC-13-2022
0,00 € Ing. Lucia Baričič - ACCLI Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. September 2022
Memorandum o spolupráci
ZL-21-2022
0,00 € Staromestská knižnica Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
26. September 2022
Memorandum o spolupráci
ZL-22-2022
0,00 € Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. Október 2022
Memorandum o spolupráci
ZLC-24-2022
0,00 € Verejná knižnica Mikuláša Kováča Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. Október 2022
Memorandum o spolupráci
ZL-25-2022
0,00 € Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky