Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185000
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ivan Sejut-SISOFT Computer
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184998
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ivan Kozák - K&H
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184996
Doplnená
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ITERUM SERVICES SK, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184994
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ingrid Győriová - INTERVYT
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184992
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Itcomplet, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185014
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Mgr. Matúš Vachna MaM
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185012
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Maroš Bračok - ONE.net
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185010
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Magic Computers, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185008
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Litech PC, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185006
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ladislav Jurdik JURsat COMPUTERS
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185004
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Jozef Lesňák - LeComp
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185026
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky NOVATECH, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185024
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky MISTER & SOMMER s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185022
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Miroslav Kulík - MK tech
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185020
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky MICOMP spol. s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185018
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Michal Kosturik Vega
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185016
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Mega Computer s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185028
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky OK COMP, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185030
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ondrej Šebeň - ŠEKO SHOP
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185032
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky PC Slovakia, s.r.o.