Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184970
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky EPoS SB, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184972
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky FOKUS Bardejov s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184974
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky FESI comp, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184976
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky FreeTech services, spol. s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184978
Doplnená
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky GIGABIT, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184990
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky IT partner, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184988
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ISSO, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184986
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky INCO-AG, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184984
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky IKAS, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184982
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky HARD PLUS s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184980
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Gnoma, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185002
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ing. Ján Kalmár - DATACOMP
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185000
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ivan Sejut-SISOFT Computer
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184998
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ivan Kozák - K&H
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184996
Doplnená
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ITERUM SERVICES SK, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184994
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ingrid Győriová - INTERVYT
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184992
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Itcomplet, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185014
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Mgr. Matúš Vachna MaM
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185012
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Maroš Bračok - ONE.net
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-185010
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Magic Computers, s.r.o.