Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služby
ZLC-61-2023
40 380,00 € EuroSMS, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - PR a komunikačné služby pre projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR
ZLC-06-2023
40 020,00 € KATMAN Group, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. August 2022
Kúpna zmluva na obstaranie tovarov - časť 1
1/A/2022/NP SENIORI
Doplnená
21 240,00 € Top Soft BSB s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
4. August 2023
Zmluva o poskytovaní služby
ZLC-37-2023
31 200,00 € Slovak Telekom, a. s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby - elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) na zákaznícke zariadenia
ZLC-41-2023
31 200,00 € Slovak Telekom, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
13. August 2021
Zmluva o dielo
ZLC-12-2021
29 448,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
13. September 2023
Vvysielanie reklám na rozhlasovej stanici Europa2 Global, Rádio Expres
ZLC-48-2023
24 824,32 € BAUER MEDIA Slovakia, k. s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2022
Dodatok 1 kúpnej zmluvy na Obstaranie tovarov pre projekt pod názvom "Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe". 1.časť - notebooky a PC zostavy pre monitorované test-pointy pre organizácie združujúce seniorov.
DODATOK 1 k zmluve č.1/A/2022/NP SENIORI
21 240,00 € Top Soft BSB s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve 1/A
ZLC-60-2023
21 240,00 € TOP SOFT BSB s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
18. September 2023
Obchodná zmluva
ZLC-52-2023
19 926,00 € RADIO, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
6. December 2023
Objednávka č.: 20231100
ZLC-113-2023
19 740,98 € PONTOON s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-69-2023
18 035,00 € Asociácia Digitálne Poľsko Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
30. August 2023
Memorandum o spolupráci - IKT asociácia Maďarska
ZLC-42-2023
16 248,00 € Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14. November 2022
Zmluva o spolupráci
ZLC-47-2022
16 000,00 € APEL Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. August 2023
Memorandom o spolupráci
ZLC-39-2023
13 500,00 € Česko.Digital, z. ú. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
6. December 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-112-2023
10 000,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
19. Marec 2024
Rámcová zmluva na poradenstvo a konzultačné služby
ZLC-17-2024
10 000,00 € go west s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
13. September 2023
Vysielanie reklám na programovej službe Rádio FM, Rádio Slovensko
ZLC-45-2023
9 996,00 € Media RTVS, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
ZLC-66-2023
9 600,00 € Rotta o.z. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
ZL-68-2023
9 600,00 € TENENET o.z. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky