Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Vykonávacia zmluva o Premium API-účty
ZLC-53-2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
19. September 2023
Membership Agreement no.BA-NT-00226.01
ZLC-51-2023
7 212,00 € HubHub Slovakia s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
18. September 2023
Zmluva o dielo č. 1
ZLC-49-2023
2 000,00 € Peter Kučera Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
18. September 2023
Zmluva o dielo č. 2 - Peter Kučera
ZLC-50-2023
4 200,00 € Peter Kučera Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
18. September 2023
Obchodná zmluva
ZLC-52-2023
19 926,00 € RADIO, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
13. September 2023
Vysielanie reklám na programovej službe Rádio FM, Rádio Slovensko
ZLC-45-2023
9 996,00 € Media RTVS, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
13. September 2023
Vvysielanie reklám na rozhlasovej stanici Europa2 Global, Rádio Expres
ZLC-48-2023
24 824,32 € BAUER MEDIA Slovakia, k. s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
30. August 2023
Memorandum o spolupráci - IKT asociácia Maďarska
ZLC-42-2023
16 248,00 € Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
30. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb call centra
ZLC-43-2023
104 085,00 € Crystal Call, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby - elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) na zákaznícke zariadenia
ZLC-41-2023
31 200,00 € Slovak Telekom, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
17. August 2023
Zmluva o posyktovaní poradenstva a podpory vo verejnom obstarávaní
ZLC-40-2023
2 300,00 € ISTROTENDER, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. August 2023
Memorandom o spolupráci
ZLC-38-2023
6 700,00 € Asociácia pre aplikovaný výskum v IT Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. August 2023
Memorandom o spolupráci
ZLC-39-2023
13 500,00 € Česko.Digital, z. ú. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
4. August 2023
Zmluva o poskytovaní služby
ZLC-37-2023
31 200,00 € Slovak Telekom, a. s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Júl 2023
Darovacia zmluva
ZLC-35-2023
278,90 € IKEA Bratislava, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Júl 2023
Zmluva o dielo na prípravu dokumentu komparatívne porovnanie NP Digitálny príspevok pre žiakov SR
ZLC-36-2023
79 068,00 € Kreston Slovakia Audit, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
19. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení a realizácií informačnej, vzdelávacej a podpornej kampane pre vzdelávacie inštitúcie s cieľom zabezpečiť súlad ich aktivít s propozíciami národného projektu Digitálny žia
ZLC-34-2023
68 712,00 € hrda.sk s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
3. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní daňového poradenstva
ZLC-33-2023
0,00 € Taxes ATLAS s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. Jún 2023
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-32-2023
3 300,00 € Joshua Michael Ruggiero Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311141DGC2
ZLC-31-2023
8 610 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky