Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Dodatok ŠR
24/19/060/145-1
0,00 € Združenie TKO Semeteš n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
11. Júl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/19/19B/18
23 074,31 € HappyPinky s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
11. Júl 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/19/059/8
23 507,46 € HappyPinky s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
3. Júl 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/19/054/76
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
1. Júl 2024
Dodatok ŠR
24/19/060/17-1
0,00 € Svadobná agentúra Mary, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
1. Júl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/19/060/167
2 600,32 € Lenka Cholujová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
7. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Mesto Turzovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28. Jún 2024
Dodatok ŠR
???-1
0,00 € Veronika Rea - Pohrebná služba HARMÓNIA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
21. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/19/54X/13
7 869,54 € PROFISTAVMAT s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
21. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/19/54X/14
2 936,52 € Obec Zborov nad Bystricou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
20. Jún 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/19/054/74
113,04 € Obec Zborov nad Bystricou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
19. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/19/19B/16
16 923,05 € Gustin s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
18. Jún 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/19/060/166
8 383,12 € KOFIRE, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
17. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/19/19B/14
48 032,14 € Obecný podnik Olešná, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
17. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/19/54X/12
5 957,34 € Obec Klokočov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
12. Jún 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/19/060/165
2 794,37 € Stanislava Hyneková - Merilyn nechtový salón Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
10. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/19/19B/13
87 117,16 € HappyPinky s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
3. Jún 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/19/060/164
5 588,75 € Martin Mikula Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/19/060/163
7 063,56 € U Daniela s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/19/19B/4-1
0,00 € PAMA FOOD, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca