Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/19/010/25
0,00 € Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/19/19B/13-1
0,00 € Laboprofilak, RSP s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/19/054/239
273,76 € Obec Vysoká nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/19/054/237
136,88 € Obec Klubina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/19/054/240
410,64 € Obec Svrčinovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/19/010/18
0,00 € Obec Podvysoká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
23. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/19/054/238
68,44 € Obec Radôstka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
20. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/19/19B/15
5 776,65 € PAMA FOOD, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/19/010/10
0,00 € Obec Dunajov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
13. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/19/19B/8-1
0,00 € Laboprofilak, RSP s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
10. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/19/19B/4-2
0,00 € Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
10. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/19/010/22
0,00 € Obec Vysoká nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
10. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/19/010/24
0,00 € Obec Svrčinovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/19/19B/12-1
0,00 € Tradície Kysúc, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/19/19B/3-1
0,00 € Obecný podnik Korňa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/19/19B/14-1
0,00 € Obecný podnik Korňa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/19/19B/9-1
0,00 € Obecný podnik Korňa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/19/19B/10-1
0,00 € Obecný podnik Korňa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
7. November 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach uzatvorené v zmysle § 558 a § 565 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
0,00 € Barbora Michálek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/19/010/11
0,00 € Obec Nová Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca