Centrálny register zmlúv

Obec Čeľadince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Kúpna zmluva "Bytový dom SO 03 12 BJ"
2023/016
0,00 € Cronson invest 2 s. r. o. Obec Čeľadince
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čeľadince
2023/015
500,00 € Obec Čeľadince Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nitrianska Streda
15. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve stavby „Verejný vodovod, verejná kanalizácia pre bytové domy v obci Čeľadince“
2023/014
0,00 € Cronson invest 2 s. r. o. Obec Čeľadince
4. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
2023/013
0,00 € ZSE distribúcia, a.s. Obec Čeľadince
30. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
2023/012
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Čeľadince
27. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve č. 2/2012
2023/011
0,00 € Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. Obec Čeľadince
19. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov
2023/010
0,00 € Obec Čeľadince Cronson invest 2 s. r. o.
10. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 86/2023/ŽoPPM
2023/009
0,00 € DUO PROjekt, s. r. o. Obec Čeľadince
20. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o aktualizácii programov
2023/008
0,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Čeľadince
20. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o aktualizácii programov
2023/007
0,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Čeľadince
8. Február 2023
Darovacia zmluva
2023/006
0,00 € Július Kunovský Obec Čeľadince
23. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb – Orange
2023/004
0,00 € SLOVTEL GSM, a.s. Obec Čeľadince
23. Január 2023
Dodatok č.8 k zmluve č. 01/2013- NEHLSEN-EKO, spol. s r.o.
2023/003
0,00 € SCHWARZ - EKO, spol. s r.o. Obec Čeľadince
23. Január 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – GENERALI
2023/005
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Čeľadince
22. Január 2023
Príloha č.1 k Dodatku k zmluve – Orange
2023/002
0,00 € SLOVTEL GSM, a.s. Obec Čeľadince
22. Január 2023
Dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb – Orange
2023/001
0,00 € SLOVTEL GSM, a.s. Obec Čeľadince
20. December 2022
Zmluva s TJ Čeľadince
2022/11
0,00 € Obec Čeľadince FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE
5. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – konsolidovaná účtovná závierka
2022/10
0,00 € APV AUDIT s.r.o. Obec Čeľadince
5. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – individuálna účtovná závierka
2022/09
0,00 € APV AUDIT s.r.o. Obec Čeľadince
1. December 2022
Darovacia zmluva
2022/009
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Čeľadince