Centrálny register zmlúv

Obec Zborov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o grantovom účte
1374/14/0623
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Zborov
13. Február 2024
Poistná zmluva
2409418102
649,80 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Zborov
9. Február 2024
Kúpna zmluva
KZ zo dňa 09.02.2024
6 796,00 € Andrej Horbaj Obec Zborov
9. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Zmluva č. 16/2024
500,00 € Hudobné centrum Obec Zborov
29. Január 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva zo dňa 29.01.2024
354,41 € Obec Zborov DOMINO BJ spol. s r. o.
29. Január 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva zo dňa 29.01.2024
0,00 € Žaneta Kuľková Obec Zborov
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJS7 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Zborov
846/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Zborov
18. Január 2024
Nájomná zmluva č. HM 069/2023 na prenájom hrobového miesta
HM č. 69/2023
10,00 € Obec Zborov Mgr. Ľudmila Jászayová
18. Január 2024
Zmluva o účtovnom a ekonomickom poradenstve uzavretá podľa § 269 odst.2 Obchodného zákonníka
Zmluva o účtovnom a ekonomickom poradenstve zo dňa 18.01.2024
1 900,00 € TPA, s.r.o. Obec Zborov
15. Január 2024
Kúpna zmluva
KZ zo dňa 15.1.2024
3 581,65 € Obec Zborov Božena Ferencová
12. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte zo dňa 12.01.2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Zborov
8. Január 2024
Kúpna zmluva
KZ zo dňa 04.01.2024
4 700,00 € Ladislav Slosarčík Obec Zborov
8. Január 2024
Nájomná zmluva č. HM 001/2024 na prenájom hrobového miesta
HM 001/2024
10,00 € Obec Zborov Stefania Guláková
3. Január 2024
Kúpna zmluva
KZ zo dňa 29.12.2023
1 568,03 € Obec Zborov Jakub Sivák
30. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
109 908,10 € KOSIT a.s. Obec Zborov
20. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 zo dňa 31.8.2017
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 zo dňa 31.8.2017
0,00 € Obec Zborov Združenie na záchranu Zborovského hradu, o. z.
19. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2023
3/2023
0,00 € Šarišské múzeum Bardejov Obec Zborov
19. December 2023
Zmluva o pripojneí žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
EDM_LZ_101099572
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Zborov
18. December 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 80 písm. h, bod 2 a § 75 ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z.
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku zo dňa 15.12.2023
4 320,00 € Obec Zborov ADM, n.o.
18. December 2023
Z M L U V A o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorená
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby zo dňa 15.12.2023
480,00 € Obec Zborov NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov- Zariadenie opatrovateľskej služby