Centrálny register zmlúv

Obec Mikušovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Šajtlava Matej
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Budjač Rastislav
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 254/1/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 254/1/2023
31 850,00 € Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR Obec Mikušovce
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta
0,00 € Obec Mikušovce Fojtíková Helena
16. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Budjač Ján
16. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce MUDr. Džubáková Lenka
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Budiačová Anna
14. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálnych odpadov
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálnych odpadov
0,00 € ELEKOS Obec Mikušovce
14. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. KB/ZO/2021KB21079-3 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Dodatok č. 1 k Zmluve č. KB/ZO/2021KB21079-3 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
0,00 € osobnyudaj.sk, s. r. o. Obec Mikušovce
13. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
0,00 € Obec Mikušovce Székelyová Jana, Székely Ján
9. Február 2024
Kúpna zmluva č. D/2024/1
Kúpna zmluva č. D/2024/1
0,00 € Gastrolux, s. r. o. Obec Mikušovce
7. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Osrmanová Zuzana
1. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202310-NP-0690
0,00 € Stredoslovenská distribučná a. s. Obec Mikušovce
1. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Budjač Miloš
31. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Trúnek Daniel
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Kulová Margita
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Kopačková Emília
29. Január 2024
Dodatok č. 4 ku Zmluve o poskytovaní služieb č. 55 00 93 64
Dodatok č. 4 ku Zmluve o poskytovaní služieb č. 55 00 93 64
0,00 € Marius Pedersen a. s. Obec Mikušovce
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Dobrodej Ján
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
0,00 € Obec Mikušovce Dobrovoľný hasičský zbor Mikušovce