Centrálny register zmlúv

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov Lihoveckého 12 Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov Lihoveckého 12 Zvolen
0,00 € PROFIFOREST s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie, Zvolen
2. Júl 2024
Dohoda o ukončení Najomnej zmluvy s Mestom Zvolen
Dohoda o ukončení Najomnej zmluvy s Mestom Zvolen
0,00 € Mesto Zvolen Centrum poradenstva a prevencie, Zvolen
2. Júl 2024
Zmluva o nájme HH Residence SF
Zmluva o nájme HH Residence SF
0,00 € HH Residence spol s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
2. Február 2024
Kolektívna zmluva pre r. 2024
Kolektívna zmluva pre r. 2024
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri CPP Zvolen Centrum poradenstva a prevencie, Zvolen
8. December 2023
Zmluva o nájme 12/2023
Zmluva o nájme 12/2023
0,00 € MyShow Group s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie, Zvolen
18. September 2023
Zmluva o nájme 09/2023
Zmluva o nájme 09/2023
Doplnená
497,34 € Prvý Zvolenský pivovar s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
23. Január 2023
Zmluva o nájme 12/2022
Zmluva o nájme 12/2022
370,93 € Copparoni s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
23. Január 2023
Zmluva o dodávke tepla pre pracovisko Sokolská 109
Zmluva o dodávke tepla pre pracovisko Sokolská 109
0,00 € STEFE Zvolen, s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
19. Január 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
Doplnená
0,00 € Mesto Zvolen Centrum poradenstva a prevencie, Zvolen
12. Január 2023
Kolektívna zmluva pre r. 2023
Kolektívna zmluva pre r. 2023
Doplnená
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri CPP Zvolen Centrum poradenstva a prevencie, Zvolen
1. Júl 2022
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme 06/2022
0,00 € Copparoni s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
1. Február 2022
Kolektívna zmluva pre r. 2022
Kolektívna zmluva pre r. 2022
Doplnená
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri CPPPaP Zvolen Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
4. Január 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 606201223
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 606201223
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
26. November 2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE a.s.
0,00 € Stredoslovenská energetika SSE a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
11. Jún 2021
Poistná zmluva
4619017923
506,21 € Kooperatíva poisťovňa a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
31. Máj 2021
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve 2021
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve 2021
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri CPPPaP Zvolen Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
31. Marec 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4 229,00 € SPP a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
27. Január 2021
Kolektívna zmluva pre r. 2021
Kolektívna zmluva pre r. 2021
Doplnená
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri CPPPaP Zvolen Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
27. November 2020
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve pre r.2020
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve pre r.2020
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri CPPPaP Zvolen Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
18. Jún 2020
Zmluva o nájme 26062020
Zmluva o nájme 26062020
100,00 € Copparoni s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen