Centrálny register zmlúv

MH Teplárenský holding, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2016
Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 43001164 zo dňa 25.01.2016
43001167
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. AUPARK Tower Košice, s. r. o.
18. Január 2016
Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 43001166 zo dňa 15.01.2016
43001166
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. mojmírová košice, s.r.o.
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb pri ochrane majetku
6600001555
1 140 000,00 € CORADO - SOAT, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 8.4.2022
6600000029-01
36 000,00 € Kotvan, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 08.04.2022
6600000028-01
60 000,00 € BBH advokátska kancelária, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500242
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Bytex Slovensko, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva na poskytovanie servisných služieb a technicej podpory
6600001602
120 000,00 € SOITRON, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
19. Apríl 2024
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600001603
0,00 € SOITRON, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500249001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. YIT Slovakia a.s.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500247001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. SG správa s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500248001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. SG správa s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500267001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500262001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. BYTOKOMPLET, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500264001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. BYTOKOMPLET, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500259001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. HomePro Správcovská, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmuva o poskytovaní služby číslo: 1/2024/STEFE - MHTH
6600001604
162 000,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva na odpredaj drobného majetku
33000099
2,40 € MH Teplárenský holding, a.s. Marcel Vrátný
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500261001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. HomePro Správcovská, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500260001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. HomePro Správcovská, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500258001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. HomePro Správcovská, s.r.o.