Centrálny register zmlúv

MH Teplárenský holding, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2016
Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 43001164 zo dňa 25.01.2016
43001167
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. AUPARK Tower Košice, s. r. o.
18. Január 2016
Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 43001166 zo dňa 15.01.2016
43001166
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. mojmírová košice, s.r.o.
18. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 8.4.2022
6600000029-01
36 000,00 € Kotvan, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 08.04.2022
6600000028-01
60 000,00 € BBH advokátska kancelária, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. August 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 147/ÚO/2007 zo dňa 17.05.2007 v znení Dodatku č.1 zo dňa 12.01.2010
32000191-02
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. GAYA, s. r. o.
21. August 2023
Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve č. 2002 0304 0002 zo dňa 04.03.2002 v znení neskorších dodatkov
32000189-09
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. HAKOM, s.r.o.
25. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služby Zberná jazda
6600000128-02
0,00 € Slovenská pošta, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
25. September 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 32000247 zo dňa 21.05.2023
32000247-D
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. PPC Energy, a.s.
22. September 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1257/2019/06/MK uzavretej dňa 12.12.2019, zmenenej a doplnenej Dodatkom č. 1 uzatvoreným dňa 23.12.2021
252019000-02
0,00 € mesto Zvolen MH Teplárenský holding, a.s.
22. September 2023
Nájomná zmluva
32000256
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. INMEDIA, spol. s r.o.
22. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
6600000691
0,00 € Mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.
21. September 2023
Dodatok č. 20/2023 k zmluve o dodávke plynu
4600001213-20
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
21. September 2023
Zmluva o reklame
6600000700
2 000,00 € mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.
21. September 2023
46002017-prílohy1,2,3,4 - 2023-2
46002017-prílohy1,2,3,4 - 2023-2
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
19. September 2023
Kúpna zmluva
33000079
12,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Michal Šuhy
19. September 2023
Kúpna zmluva
33000080
12,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Daniel Ondo-Eštok
19. September 2023
Kúpna zmluva
33000081
18,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Viera Keményová
19. September 2023
Kúpna zmluva
33000056
18,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Tibor Vyrostko
19. September 2023
Kúpna zmluva
33000057
18,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Tomáš Birnstein
19. September 2023
Kúpna zmluva
33000058
18,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Ing. Tomáš Hengál