Centrálny register zmlúv

Archeologický ústav Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Návrh poistnej zmluvy Administratívna budova Dobšinského 4450/108
8100089652 Uniqua
0,00 € Tezera, s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
7. Jún 2024
Návrh poistnej zmluvy Administratívna budova Samova 5
8100089653 Uniqua
0,00 € Tezera, s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
4. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 2024/030/3 Plavecký hrad
41/24 Zmluva o dielo č. 2024/030/3
3 600,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i. Obec Plavecké Podhradie
29. Máj 2024
Licenční smlouva
40/24
0,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
28. Máj 2024
Dohoda o spolupráci
39/24
0,00 € Australian Museum Trust t/as Australian Museum Research Institute Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
24. Máj 2024
Zmluva o dielo AÚ č. 24/032/3
38/24 Zmluva o dielo AÚ č. 24/032/3
600,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i. Orange Slovensko, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o dielo AÚ č. 2024/029/3 Lietava - Národná kultúrna pamiatka hrad Lietava
37/24 Zmluva o dielo AÚ č. 2024/029/3
3 600,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i. Združenie na záchranu Lietavského hradu
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke AÚ SAV, v.v.i. 9/2024
34/24 Zmluva o výpožičke AÚ SAV, v.v.i. 9/2024
0,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. AÚ SAV DOK 10/2024
35/24 Zmluva o výpožičke č. AÚ SAV DOK 10/2024, Číslo MZM 182/2024/7/22/1
0,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i. Moravské Zemské Muzeum
30. Apríl 2024
Dohoda o vedeckej spolupráci
33/24
0,00 € Hrvatski restauratorski zavod Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo AÚ č. 24/023/3 na vykonanie archeologického výskumu Na stavbe F2BTS-FO-1322BR Jasová
32/24 Zmluva o dielo AÚ č. 24/023/3
1 800,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i. Orange Slovensko, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov, Samuel Kramár
31/24
0,00 € Obchodná akadémia Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
16. Apríl 2024
na vykonanie archeologického výskumu Na stavbe "F2BTS-FO-014BR Veľký Lapáš"
30/24 Zmluva o dielo AÚ č. 24/018/3
800,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i. Orange Slovensko, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby
28/24
0,00 € Bc. Zuzana Hukeľová, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
11. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke archeologických nálezov č. DOK 5/2024
29/24 DOK 5/2024
0,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo 27/24
27/24
120,00 € Josef Petráš Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
9. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
17/24 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
27. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
Číslo AňUSAV DOK01/2024
0,00 € Archeologický ústav SAV, v.v.i. Germanisches Nationalmuseum
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke AÚ SAV, v.v.i. č. 3/2024
24/24 Zmluva o výpožičke AÚ SAV, v.v.i. č. 3/2024
0,00 € Archeologický ústav SAV, v.v.i. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. A0001-0023/2024, SNM-AM-ZOV-2024/373
Zmluva o výpožičke č. A0001-0023/2024, SNM-AM-ZOV-2024/373
0,00 € Slovenské národné múzeum Archeologický ústav Slovenská akadémia vied