Centrálny register zmlúv

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Analýza obstarávania elektrickej energie na obdobie od 01.01.2025 po spustení FVE 1 a FVE 2 v lokalite Bohunice
ZM-96-24-1-00398-04320
75 780,00 € FERVENS, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
30000512
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
18. Júl 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
30000513
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb - odvoz a likvidácia IRAO
30000510
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Ministerstvo obrany SR
16. Júl 2024
Zmluva o reklamnom partnerstve
ZM-16-24-1-00428-00002
2 500,00 € Klub vodného lyžovania TRIXEN, o.z. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
16. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb - odvoz a likvidácia IRAO
30000521
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Ministerstvo obrany SR
16. Júl 2024
Zmluva o reklamnom partnerstve
ZM-16-24-1-00430-00002
10 000,00 € Slovenská kanoistika Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
15. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
30000514
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. VUJE, a.s.
15. Júl 2024
Cooperation Agreement
000
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. NUKEM TECHNOLOGIES Engineering Services GmBh
15. Júl 2024
Dohoda o umožnení vstupu na pozemok
000
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Poľnohospodárske družstvo Žlkovce - Ratkovce
12. Júl 2024
Darovacia zmluva
ZM-61-24-1-00188-00010
1 500,00 € Občianske združenie J.A.M. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
11. Júl 2024
Prenos signálov z FVE1 Bohunice a rozvodne R6kV JAVYS A1 na krajský dispečing ZSD a úprava RIS MicroSCADA
ZM-65-24-2-00391-03230
46 704,00 € VUJE, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
11. Júl 2024
Zmluva o reklamnom partnerstve
ZM-16-24-1-00431-00002
12 000,00 € MFF Eko, s.r.o Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
11. Júl 2024
Zmluva o reklamnom partnerstve
ZM-16-24-1-00432-00002
3 600,00 € Ad libitum, spol. s. r. o Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
10. Júl 2024
Darovacia zmluva
ZM-61-24-1-00180-00010
1 500,00 € Ski Club ZEAL Slovakia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
10. Júl 2024
Vysokotlakové lisovanie
ZM-44-23-2-00495-03230
9 487 199,77 € JOMA Slovakia, spol. s r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
9. Júl 2024
Taktické oblečenie
ZM-44-24-1-00305-05320
142 561,20 € TACTICAL DC s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
9. Júl 2024
"platforma Linkedin"
OZ-90-24-1-00357-00120
948,00 € New School Communications Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
8. Júl 2024
Zmluva o styku s vlečkou
ZM-93-24-1-00236-04320
0,00 € Železnice slovenskej republiky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
8. Júl 2024
Príprava technického prostriedku na certifikáciu
ZM-60-24-1-00388-05000
3 780,00 € ALISON Slovakia, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.