Centrálny register zmlúv

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
konferencia "Národné fórum údržby 2024"
OZ-90-24-1-00035-00120
756,00 € Slovenská spoločnosť údržby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
konferencia "HERO 2024"
OZ-90-24-1-00042-00120
2 520,00 € Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
Aktualizačná odborná príprava zamestnancov na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu súvisiacich s prevádzkou a vyraďovaním JZ - podľa §53 zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OZ-90-24-1-00120-00120
2 040,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
1. Február 2024
kurz "Od výkresu až po položkový rozpočet stavby"
OZ-90-24-1-00028-00120
957,60 € KROS a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
Základná odborná príprava - montáž a demontáž lešenia sk. C - pojazdné a voľne stojace lešenie
OZ-90-24-1-00010-00120
816,00 € Ing. Martin Gabura - GM SERVIS BOZP Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov
OZ-90-24-1-00047-00120
210,00 € Roman Kabarec - RK Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
7. Február 2024
AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia
OZ-90-24-1-00027-00120
708,48 € IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
19. Február 2024
Zaškolenie zamestnancov z obsluhy ZZ (viazač sk.Ba, Aa,Ba1,Ba2,Bb,Bc1,Bc2,Ab-pohyblivá pracovná plošina)
OZ-90-24-1-00046-00120
1 200,00 € Roman Kabarec - RK Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Ročné PROFIvzdelávanie (profesionálne celoročné online vzdelávanie z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a iných oblastí podnikania)
OZ-90-24-1-00009-00120
468,00 € Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30000331
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Central European Education Institute s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30000394
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Národný jadrový fond
19. Február 2024
Vykonanie kontroly originality a razenie VIN čísla na traktor ZETOR HORTUS TT 618 II
OZ-60-24-1-00012-04310
722,40 € Global Partner Service, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
8. Február 2024
Lektorské zručnosti
OZ-90-24-1-00026-00120
2 280,00 € MEGA Education s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z Národného jadrového fondu uzatvorená poľa zákona č. 308/2018 Z.z. o Národnom jadrovom fonde v znení neskorších predpisov
30000483
132 737 504,00 € Národný jadrový fond Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
15. Február 2024
Materiál oterový
ZM-65-23-1-00662-04310
5 292,00 € Automotive Group SK, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31. Január 2024
Predplatné periodika "Hospodárske noviny" na rok 2024
OZ-51-24-1-00020-00112
105,17 € MAFRA Slovakia, a. s., mediálna skupina mafra Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
12. Február 2024
Opakované oboznámenie z STN 050601 a STN 050705
OZ-90-24-1-00033-00120
144,00 € Výskumný ústav zváračský, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
13. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy
30000469
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. ENGIE Services, a.s.
23. Január 2024
konferencia "Verejné obstarávanie 2024"
OZ-90-24-1-00008-00120
2 142,00 € Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
12. Február 2024
Opravy a údržba zariadení SKR
ZM-35-23-1-00337-02210
1 271 400,00 € PPA ENERGO s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.