Centrálny register zmlúv

Finančné riaditeľstvo SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
16 699,20 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
25. Máj 2023
Dohoda o organizovaní výmenných rekreačných pobytov na rok 2023/2024
144/2023
0,00 € Generální ředitelství cel Finančné riaditeľstvo SR
1. Jún 2023
Zmluva o nájme č. 190390223
149/2023
1 605,88 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
1. Jún 2023
ZMLUVA O PODNÁJME č. 1S/PO/2023
150/2023
7 000,00 € Športový Kombat Klub Kondor Prešov Finančné riaditeľstvo SR
31. Máj 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
148/2023
946,80 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
30. Máj 2023
Dodatok č. 46 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007
145/2023
3 420 000,00 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
30. Máj 2023
Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného Objednávkou č. 5110022586 zo dňa 15.12.2022
146/2023
1 180,00 € PACTUM PARK, s. r. o. Finančné riaditeľstvo SR
30. Máj 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o technickej podpore prevádzky a rozvoja APV Portálu finančnej správy (APV PFS)
147/2023
3 847 506,54 € DITEC, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
25. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
143/2023
83,66 € BIC Prievidza, spol. s r.o. Finančné riaditeľstvo SR
23. Máj 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
140/2023
0,00 € PhDr. Cyril Lajmon Finančné riaditeľstvo SR
23. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME č. 1S/NR/2023
141/2023
1 800,00 € Obec Gbelce Finančné riaditeľstvo SR
15. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV č. AOAS-1-23/2023
128/2023
137 260,80 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
18. Máj 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu
136/2023
0,00 € Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Finančné riaditeľstvo SR
18. Máj 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu
137/2023
0,00 € Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Finančné riaditeľstvo SR
17. Máj 2023
Kúpna zmluva
132/2023
900,00 € 1. Martin Krajňák, 2. Ing. Marcel Roško a Ing. Mária Rošková, 3. Jozef Novický a Božená Novická, 4. Karol Matušík a Jarmila Matušíková, 5. Marek Majoroš, 6. Ing. František Žabecký a Ing. Daniela Žabecká, 7. Maroš Coranič, 8. Melánia Coraničová Finančné riaditeľstvo SR
17. Máj 2023
Dohoda o urovnaní
134/2023
1 031,82 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Finančné riaditeľstvo SR
15. Máj 2023
Nájomná zmluva k služobnému bytu
129/2023
165,00 € por. Ing. Kristína Rusnáková Finančné riaditeľstvo SR
15. Máj 2023
Nájomná zmluva k služobnému bytu
130/2023
190,00 € por. Mgr. Marek Bednár Finančné riaditeľstvo SR
15. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnom poskytnutí tovaru na humanitárne účely
131/2023
0,00 € OÁZA - nádej pre nový život, n.o. Slovenská republika - Colný úrad Michalovce
10. Máj 2023
Kúpna zmluva - služobný pes Navajo
126/2023
3 000,00 € Ján Hnát Finančné riaditeľstvo SR