Centrálny register zmlúv

Finančné riaditeľstvo SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
314/2023
8 333,04 € Mesto Šahy Finančné riaditeľstvo SR
4. December 2023
Dodatok č. 48 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007
360/2023
1 125 530,02 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
23. November 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a poskytovaní služieb spojených s nájmom
347/2023
271 087,60 € MSM LAND SYSTEM s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
30. November 2023
RÁMCOVÁ DOHODA o poskytovaní preventívnej rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti
357/2023
1 464,00 € Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní údržby národnej multilicencie softvéru IDEA č. 120659/2023
358/2023
32 850,00 € J + Consult spol. s r.o. Finančné riaditeľstvo SR
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 528275/2023
354/2023
155 700,00 € FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Finančné riaditeľstvo SR
27. November 2023
Zmenový list č. 037/2023
351/2023
18 888,91 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
27. November 2023
Zmenový list č. 039/2023
352/2023
135 691,78 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
23. November 2023
Zmenový list č. 028/2023
348/2023
80 566,99 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
23. November 2023
Zmenový list číslo 031/2023
349/2023
23 514,77 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
23. November 2023
Kúpna zmluva č. 39870/2023
350/2023
1 188 500,00 € ROLUS s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
22. November 2023
Rámcová dohoda č. 518210/2023 na poskytnutie jazykového vzdelávania
334/2023
89 670,00 € Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o. Finančné riaditeľstvo SR
22. November 2023
Rámcová dohoda č. 518213/2023 na poskytnutie jazykového vzdelávania
335/2023
111 150,00 € Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o. Finančné riaditeľstvo SR
22. November 2023
Rámcová dohoda č. 518175/2023 na poskytnutie jazykového vzdelávania
336/2023
303 255,00 € Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o. Finančné riaditeľstvo SR
21. November 2023
Pristúpenie ku Grantovej dohode/ Accession Form - Grant Agreeement Project No. 101122790-22-EU-TG-UA-SK-HU_rail BCP
345/2023
5 000 000,00 € Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie / European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency Finančné riaditeľstvo SR
20. November 2023
RÁMCOVÁ DOHODA o poskytovaní preventívnej rehabilitácie formou liečebno - preventívnej starostlivosti - NCHDC
332/2023
2 970,00 € Kúpele Nimnica, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
20. November 2023
RÁMCOVÁ DOHODA o poskytovaní preventívnej rehabilitácie formou liečebno - preventívnej starostlivosti (NCH)
333/2023
1 320,00 € Kúpele Nimnica, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
20. November 2023
RÁMCOVÁ DOHODA o poskytovaní preventívnej rehabilitácie formou liečebno - preventívnej starostlivosti (CHPU)
337/2023
98 010,00 € Kúpele Nimnica, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
20. November 2023
RÁMCOVÁ DOHODA o poskytovaní preventívnej rehabilitácie formou liečebno - preventívnej starostlivosti (ŽCH)
338/2023
990,00 € Kúpele Nimnica, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
20. November 2023
Zmluva o zabezpečení podpory pre datacentrové firewally Fortigate
342/2023
494 068,80 € ALISON Slovakia s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR