Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:18/04/52A/250-1
Obstarávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
Dodávateľ:Obec Horná Potôň
Názov dodatku:Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x