Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2015
Zmluva o dielo BBKR LRS
LRS BBKR 9/40-2015
6 500,00 € A.H. service, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
27. September 2012
Kúpna zmluva - plachtovina BBKR
BBKR 1-12/34-2012
11 995,20 € ALEZA Interier s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
4. Jún 2013
Kúpna zmluva BBKR
BBKR 1-11/34-2013
52 500,00 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
1. Február 2013
Kúpna zmluva BBKR
BBKR 1-6/34-2013
11 998,80 € Alezainterier s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
21. December 2018
Zmluva o poskytnutí DEMO verzie systému EO
ÚVTOS-182/32-2018
0,00 € ANASOFT APR, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
9. Júl 2018
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-75-3/31-2018
16,50 € anonimizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
10. September 2018
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-138/32-2018
126,41 € anonimizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
5. November 2018
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-166/32-2018
2,62 € anonimizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
20. Október 2020
Kúpna zmluva uzatvorená pri kúpe psa
ÚVTOS-147/26-2020
800,00 € anonimizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
15. Február 2021
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-29/32-2021
7,66 € anonimizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
15. Február 2021
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-31/32-2021
17,80 € anonimizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
24. Február 2021
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-38/32-2021
12,21 € anonimizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
27. Február 2012
Darovanie služobného psa BBKR
BBKR 9-2/22-2012
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
13. Marec 2012
Darovacia zmluva - Canon BJC-250 BBKR
BBKR 7-2/32-2012
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
24. Júl 2012
Darovacia zmluva - darovanie psa Samo BBKR
BBKR 9-5/22-2012
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
5. November 2012
Darovacia zmluva - darovanie psa Riko BBKR
BBKR 9-6/22-2012
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
23. Január 2013
Darovacia zmluva BBKR
BBKR 7-1/32-2013
239,46 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
23. Máj 2013
Dohoda o náhrade škody BBKR
BBKR 3-12/15-2013
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
29. Október 2013
Darovacia zmluva BBKR
BBKR 7-51/32-2013
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
29. Október 2013
Darovacia zmluva BBKR
BBKR 7-50/32-2013
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová