Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o úhrade nákladov na vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2/2024 OSV/ SPODaSK
10 000,00 € AS Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21. Február 2024
Zmluva o úhrade nákladov na vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1/2024 OSV/ SPODaSK
11 500,00 € Centrum pre deti a rodiny DRaK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
19. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku štátu č. 1/127/OE/2024
1/127/OE/2024
48,00 € Slovenský zväz včelárov Základná organizácia Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
15. Február 2024
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
23/27/010/9-1
0,00 € Obec Stará Kremnička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
13. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/27/059/1
9 267,36 € Roman Slezák - GELOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
13. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/27/059/2
9 719,40 € Tibor Dóczy - TIBDOC Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
5. Február 2024
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
006/127/OE/BS/2024-AP
2 818,97 € Ján Kubík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
2. Február 2024
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
005/127/OE/BS/2024-AP
3 716,70 € Miroslav Mesiarik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
2. Február 2024
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
001/127/OE/BS/2024-AP
885,70 € Ing. Štefan Filip Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
2. Február 2024
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
002/127/OE/BS/2024-AP
371,08 € Ján Kružliak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
2. Február 2024
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
003/127/OE/BS/2024-AP
1 427,75 € Emília Bartková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
16. Január 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/27/19B/1
10 269,60 € STAVGOR, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28. December 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/27/059/47
2 413,35 € JUDr. Iveta Sekáčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
20. December 2023
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
006/127/OE/BS/2023
34,46 € Zuzana Suchá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
20. December 2023
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
005/127/OE/BS/2023
34,46 € Ing. Stanislav Jurenka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
20. December 2023
Dodatok ŠR
23/27/059/42-1
0,00 € Ľalia- združenie detí a rodičov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
20. December 2023
Dodatok ŠR
23/27/060/146-1
0,00 € Ľalia- združenie detí a rodičov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
19. December 2023
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
010/127/OE/BS/2023-AP
3 882,40 € Lukáš Šuhaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
19. December 2023
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
009/127/OE/BS/2023 AP
733,12 € Alena Tökölyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
18. December 2023
Dodatok NP
23/27/054/325-1
0,00 € Aronia Agro s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica