Centrálny register zmlúv

Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2022
Dohoda o spolupráci pri vzdelávaní doktoranda
82022
0,00 € Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
23. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-23-0341
APVV-23-0341
199 968,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
23. Júl 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o partnerstve
051/2020/OPII/VA/PZ/D06
0,00 € Trenčianska univerzita A. Dubčeka Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
23. Júl 2024
Dohoda o vydaní publikácie č. 14/2024
14/2024
6 800,00 € Veda, vydavateľstvo SAV, v.v.i. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
15. Júl 2024
Copyright Contract for Work Done
382024
0,00 € Dr. Marin Tadič Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
18. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 11712
ÚMV/THS/7/2024
23 157,60 € SPIG, s.r.o. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.,org. zl. Technicko-hospodárska správa organizácií SAV
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
09I01-03-V02-00134//2024/VA
0,00 € Výskumná agentúra Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
10. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
362024
0,00 € Výskumná agentúra Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
27. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
342024
0,00 € prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
27. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
352024
0,00 € prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
14. Máj 2024
Rámcova dohoda na dodanie potravín
ÚMV/THS/5/2024
22 843,47 € Tauris a.s. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.,org. zl. Technicko-hospodárska správa organizácií SAV
14. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
312024
0,00 € doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
10. Máj 2024
Zmluva o dielo č. Hydrogen-01/2024
Hydrogen-01/2024
3 000,00 € ŽP VVC, s.r.o. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
17. Apríl 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
242024
0,00 € Odborová organizácia SAV pri ÚMV SAV, v.v.i. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
9. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo
222024
0,00 € prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
8. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
212024
0,00 € Štátna pokladnica Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
4. Apríl 2024
Rámcova dohoda na dodanie potravín
ÚMV/THS/2/2024
16 043,18 € Lunys, s.r.o. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i., org. zložka:Technicko-hospodárska správa organizácií SAV
4. Apríl 2024
Rámcova dohoda na dodanie potravín
ÚMV/THS/3/2024
22 357,34 € Prvá cateringová spol. s r. o. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i., org. zložka:Technicko-hospodárska správa organizácií SAV
2. Apríl 2024
Rámcova dohoda na dodanie potravín
ÚMV/THS/4/2024
7 196,45 € Bidfood Slovakia s.r.o. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.,org. zl. Technicko-hospodárska správa organizácií SAV
2. Apríl 2024
Rámcova dohoda na dodanie potravín
ÚMV/THS/6/2024
12 997,02 € Bidfood Slovakia s.r.o. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.,org. zl. Technicko-hospodárska správa organizácií SAV