Centrálny register zmlúv

Obec Oravská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
ZDZ-2024-32-000001
0,00 € DETOX s.r.o. Obec Oravská Polhora
30. November 2023
Dodatok V-3152/2022
V-3152/2022
0,00 € Pavol Cubinek a Monika Cubinková, rod. Rusnáková Obec Oravská Polhora
29. November 2023
Dodatok č.1 k ZOD č. 246010612
246010612
0,00 € VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. Obec Oravská Polhora
29. November 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Pavol Cubinek a Monika Cubinková, rod. Rusnáková Obec Oravská Polhora
15. November 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Fitáková Mária, Benický Jozef, Rusnák Martin Obec Oravská Polhora
15. November 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Hrubjak Anton a Hrubjaková Margita Obec Oravská Polhora
14. November 2023
Kúpna zmluva_ulica Školska
Kúpna zmluva miestna komunikácia
Doplnená
0,00 € Maťugová Anna, Mačinec Roman, Zboroň Stanislav, Mačinec Pavol a Eva Mačincova, Jašák Peter a Mária Jašáková, Zboroň Marek, Padušňáková Anna Obec Oravská Polhora
14. November 2023
Zmluva č. 271/2023
271/2023
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Oravská Polhora
14. November 2023
Zmluva č. 272/2023 o uzavretí budúcej zmluvy
272/2023
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Oravská Polhora
7. November 2023
Zmluva o výpožičke č. 10/2023-1
10/2023-1
0,00 € Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Oravská Polhora Obec Oravská Polhora
2. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2023/2
2023/2
0,00 € Pasienkové pozemkové spoločenstvo Oravská Polhora Obec Oravská Polhora
17. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2023/1
2023/1
0,00 € Polhorské služby s.r.o. Obec Oravská Polhora
12. Október 2023
Kúpna zmluva_ulica Školska
Kúpna zmluva miestna komunikácia
Doplnená
0,00 € Jendreas Karol, Ferancová Andrea, Vorčáková Monika, Žajáková Margita, Blahútová Valéria Mgr., Cubinková Katarína MUDr., Bandíková Ľudmila, Kozáková Ľudmila Obec Oravská Polhora
11. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Oravská Polhora
10. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
0049/2023
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Obec Oravská Polhora
5. Október 2023
Dodatok ku KZ
Dodatok ku KZ
0,00 € Zboroň Vladimír, Sučák Pavol, Vedjel Jozef, Fernezová Pavlína, Oselská Petra, Jaňáková Martina, Skurcoňák Jozef, Metesová Margita. Metes Vladimír, Šurinčíková Gabriela, Metes Peter, Metes Jozef Obec Oravská Polhora
4. Október 2023
Kúpna zmluva_ulica Školska
Kúpna zmluva miestna komunikácia
0,00 € Kekeliak Karol. Štureková Margita, Jagnešák Rudolf, Barnáš Jozef Obec Oravská Polhora
4. Október 2023
Dodatok ku KZ
Dodatok ku KZ
0,00 € Kekeliak Karol, Štureková Margita, Jagnešák Rudolf, Barnáš Jozef Obec Oravská Polhora
3. Október 2023
Dodatok ku zámenná zmluva
Dodatok ku zámennej zmluve
0,00 € Cubinek Pavol, Cubinková Monika Obec Oravská Polhora
29. September 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00314749/000/2023
0,00 € INISOFT s. r. o. Obec Oravská Polhora