Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o komisionálnom predaji
Spr. 3/2024
0,00 € Zuzana Sirotná – KO DUO Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. Január 2024
Zmluva o komisionálnom predaji
Spr. 4/2024
0,00 € Peter Bombek - HELPFUL Justičná akadémia Slovenskej republiky
31. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
Spr.:2/2024
0,00 € ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 7/2024
4 032,00 € BKS SAFETY s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. Január 2024
DOHODA o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D1/2024/OM
0,00 € JUDr. Martin Bargel Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. Január 2024
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 77/2024, číslo: 3/2024
Spr.: 77/2024
225,00 € JUDr. Jaromír Jirsa Justičná akadémia Slovenskej republiky
16. Január 2024
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 28/2024, číslo: 1/2024
Spr.: 28/2024
400,00 € Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA Justičná akadémia Slovenskej republiky
16. Január 2024
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 29/2024, číslo: 2/2024
Spr.: 29/2024
400,00 € PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
Spr. 104/2023
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Špecializovaný trestný súd
27. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny
Spr. 97/2023
27 000,00 € Pow-en a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. December 2023
Dodatok č. 1. k Zmluve o ubytovaní
Spr. 102/2023
92,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky JUDr. Tomáš Niňaj
14. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
Spr.: 91/2023
3 500,00 € INTA s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
14. December 2023
Poistná zumluva
Spr. 85/2023
1 653,38 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. December 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 2051/2023, číslo: 354/2023
Spr.: 2051/2023
225,00 € prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. December 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 2052/2023, číslo: 355/2023
Spr.: 2052/2023
150,00 € prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. December 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 2054/2023, číslo: 357/2023
Spr.: 2054/2023
250,00 € JUDr. Mgr. Jan Lata, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. December 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 2055/2023, číslo: 358/2023
Spr.: 2055/2023
250,00 € prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. December 2023
Dohoda č. D05/2023/OM
D05/2023/OM
0,00 € JUDr. Martin Bargel Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. December 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 2047/2023, číslo: 350/2023
Spr.: 2047/2023
950,00 € Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. December 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 2048/2023, číslo: 351/2023
Spr.: 2048/2023
950,00 € PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček Justičná akadémia Slovenskej republiky