Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2020
Rámcová kúpna zmluva na tovar veľkoobchodnej povahy čistiacich prostriedkov
Spr.: 162/2020
1 892,46 € Lamitec, spol. s r. o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. Október 2018
Zmluva o poskytnutí služby
Spr. 286/2018
1 830,36 € Slovak telekom a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
25. Júl 2018
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
Spr. 233/2018
1 764,05 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Justičná akadémia Slovenskej republiky
15. Marec 2018
Dohoda o vývoze komunálneho odpadu
Spr. 117/2018
1 760,39 € Mesto Pezinok Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. Január 2015
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad
Spr. 117/2015
1 751,35 € Mesto Pezinok Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. Február 2017
Dohoda o vývoze komunálneho odpadu
Spr. 98/2017
1 748,51 € Mesto Pezinok Justičná akadémia Slovenskej republiky
16. Február 2016
Vývoz komunálneho odpadu na rok 2016
Spr. 166/2016
1 747,72 € Mesto Pezinok Justičná akadémia Slovenskej republiky
7. Február 2013
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2013
Spr.: 115/2013
1 742,51 € Mesto Pezinok Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. Február 2014
Komunálny odpad
Spr. 138/2014
1 742,51 € Mesto Pezinok Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. Január 2012
DOHODA O VYUŽÍVANÍ A VYÚČTOVANÍ MNOŽSTEVNEHO ZBERU ZA KOMUNÁLNY ODPAD NA ROK 2011
Spr: 79/2011-1
1 730,30 € Mesto Pezinok Justičná akadémia Slovenskej republiky
18. December 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
Spr. 332/2019
1 700,00 € RIMI-SK s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
13. Február 2019
Dohoda o vývoze komunálneho odpadu
Spr. 81/2019
1 654,13 € Mesto Pezinok Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. Apríl 2020
Dohoda o vývoze komunálneho odpadu
Spr. 116/2020
1 654,13 € Mesto Pezinok Justičná akadémia Slovenskej republiky
14. December 2023
Poistná zumluva
Spr. 85/2023
1 653,38 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
21. Jún 2018
Kúpna zmluva
Spr. 206/2018
1 626,48 € LEON global s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
26. August 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 379/2016
1 607,52 € SEPOS v.o.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
20. November 2019
Servisná zmluva
Spr. 299/2019
1 600,00 € SPIN TN s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
7. August 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1336/2023, číslo: 197/2023
Spr.: 1336/2023
1 600,00 € Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA Justičná akadémia Slovenskej republiky
7. August 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1337/2023, číslo: 198/2023
Spr.: 1337/2023
1 600,00 € PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. Jún 2018
Kúpna zmluva
Spr. 213/2018
1 556,08 € Lamitec s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky