Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 267/2019
2 342,40 € Fittich ZA, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. Február 2017
Kúpna zmluva
Spr. 130/2017
2 290,02 € I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
25. Február 2015
Kúpna zmluva na tovar veľkoobchodnej povahy pekárenských segmentov
Spr. 132/2015
2 254,20 € BRATPEK - pekáreň Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. Marec 2019
Servisná zmluva
Spr. 101/2019
2 220,48 € Kone s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. Júl 2016
Kúpna zmluva na tovar veľkoobchodnej povahy čistiacich segmentov
Spr. 317/2016
2 216,71 € BANCHEM s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
13. December 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 322/2018
2 208,00 € Ricoh Slovakia s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. Október 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 376/2017
2 183,04 € Grex SK s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
8. December 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Business Internet + Špecifikácia k Zmluve
Spr. 268/2020
2 160,79 € Slovak telekom a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
16. Október 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 378/2017
2 131,20 € Fittich ZA, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
21. December 2015
Zmluva o servisnej činnosti
Spr. 447/2015
2 100,00 € DELTECH, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
20. December 2022
Poistná zmluva Spr. 135/2022
Spr. 135/2022
2 063,52 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
20. August 2013
Pracovné odevy
Spr. 501/2013
2 020,20 € ADET s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Február 2020
Zmluva o užívaní právneho informačného systému beck-online
Spr. 85/2020
2 000,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. Február 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 124/2017
1 981,10 € BOZPO Agency s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Dodatok č.4 k zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv na "ASPI"
Spr: 544/2011
1 980,43 € Jura Edition s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Máj 2017
Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
Spr. 201/2017
1 965,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky ŠTS Pezinok
23. December 2013
snehová fréza Ariens Hydro Pro28
Spr. 688/2013
1 962,70 € Mountfield SK, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
7. Február 2014
Tonerové náplne
Spr. 99/2014
1 962,70 € CLEAN TONERY, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
22. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 145/2019
1 920,00 € Slovak telekom a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Jún 2020
Rámcová kúpna zmluva na tovar veľkoobchodnej povahy čistiacich prostriedkov
Spr.: 162/2020
1 892,46 € Lamitec, spol. s r. o. Justičná akadémia Slovenskej republiky