Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2018
Zmluva o užívaní právneho informačného systému
Spr. 99/2018
26 247,60 € Nakladatelství C.H. Beck s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. Marec 2022
Dodatok č. 1 K RÁMCOVEJ KÚPNEJ ZMLUVE Spr.: 251/2020
Spr.: 42/2022
26 048,34 € Lacnea Slovakia, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. Marec 2021
Rámcová kúpna zmluva
Spr. 24/2021
24 591,00 € NOBA-SMOKER, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
5. August 2019
Zmluva o dodávke elektriny
Spr. 193/2019
24 000,00 € Magna Energia a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Máj 2017
Zmluva o dodávke plynu
Spr. 206/2017
23 760,00 € SPP a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
26. November 2020
Rámcová kúpna zmluva
Spr. 251/2020
23 637,38 € Lacnea Slovakia s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
13. September 2018
Vykonávací protokol o zabezpečení vzdelávacieho podujatia
Spr. 261/2018
23 100,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Justičná akadémia Slovenskej republiky
22. November 2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
Spr. 294/2018
22 000,00 € BCF s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. November 2018
Zmluva o užívaní právneho informačného systému BECK-ONLINE
Spr.: 312/2018
21 873,00 € Nakladateľstvo C. H. Beck, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
9. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr.: 279/2019
20 400,00 € PAXTRAVEL, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
14. September 2016
Zmluva o poskytovaní služieb - pranie
Spr. 392/2016
19 818,20 € IMP Trade s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
9. December 2016
Kúpna zmluva
Spr. 490/2016
18 968,88 € Lacnea Slovakia s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
10. September 2018
Zmluva o poskytovaní služieb - pranie
Spr. 254/2018
18 696,00 € INFO-S-NET s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
20. August 2020
Rámcová kúpna zmluva
Spr. 192/2020
17 719,30 € Bidfood Slovakia s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Spr. 23/2021
Spr.: 43/2022
16 548,70 € LUXMAG s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
13. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 77/2019
15 546,60 € TECH-COMP Slovakia s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
15. Január 2018
Príloha k dodatku č.4 - rozpis preddavkov
Spr. 44/2018
15 345,00 € Špecializovaný trestný súd Justičná akadémia Slovenskej republiky
20. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
Spr. 132/2022
15 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Zmluva o dodávke elektriny
Spr. 52/2023
15 000,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
14. Júl 2017
Zmluva o dielo - odstránenie havarijného stavu a oprava strechy budovy JA-SR v Pezinku
Spr. 266/2017
14 980,80 € Merate, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky