Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z314021M248
4 254 631,75 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Sekcia európskych programov Ministerstvo vnútra SR
10. Jún 2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 278/2019
Spr. 163/2020
1 160 075,59 € EUPC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
20. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Spr. 278/2019
Spr. 51/2022
1 151 059,99 € EUPC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
9. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr.: 278/2019
1 079 220,00 € EUPC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
6. Október 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Spr. 306/2019
Spr. 106/2021
979 983,00 € EUPC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. Február 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Spr. 306/2019
Spr. 22/2022
979 983,00 € EUPC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
19. November 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
Spr.: 306/2019
893 131,20 € EUPC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
18. November 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
Spr. 303/2019
213 408,00 € VNET a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
10. Jún 2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 307/2019
Spr.: 164/2020
199 140,00 € EUPC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
19. November 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
Spr.: 307/2019
191 400,00 € EUPC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
22. September 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Spr. 304/2019
131 670,00 € Nota Media, s.r.o Justičná akadémia Slovenskej republiky
18. November 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
Spr.: 304/2019
119 880,00 € Nota Media s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
25. Október 2017
Zmluva o spolupáci
Spr. 390/2017
85 835,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
4. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 82/2023
80 064,00 € VNET, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. Jún 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu Spr. 69/2023
Spr. 69/2023
72 923,30 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. Máj 2020
Zmluva o užívaní právneho informačného systému beck-online
Spr. 148/2020
68 745,60 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. Júl 2014
Kúpna zmluva na zabezpečenie predmetu zákazky „Klimatizácia“
Spr. 300/2014
62 918,11 € ABC KLÍMA s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
7. Máj 2015
Kúpna zmluva na dodávku a montáž novej klimatizačnej jednotky
Spr. 249/2015
57 005,32 € DELTECH, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
3. Február 2020
Vykonávací protokol o zabezpečení vzdelávacieho podujatia
Spr. 54/2020
52 800,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR
20. Júl 2022
Kúpna zmluva
Spr. 94/2022
51 996,00 € MB Panónska, s. r. o. Justičná akadémia Slovenskej republiky