Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2013
Zmluva o poskytovaní právneho informačného systému Beck-online
Spr. 666/2013
0,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
23. December 2013
Čerstvé ovocie a zelenina
Spr. 690/2013
0,00 € K O V O S P O L - Šandora Justičná akadémia Slovenskej republiky
31. Január 2014
Dodatok č. 2 a 3 k zmluve o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
Spr. 714/2013
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Špecializovaný trestný súd v Pezinku
7. Február 2014
Tlačiarenské služky
Spr. 105/2014
0,00 € Lonfinger, s. r. o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
7. Február 2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o vozový park
Spr. 100/2014
0,00 € H&M autoopravy - predaj s. r. o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
19. Február 2014
Zmluva o dodávke elektriny
Spr. 122/2014
0,00 € ZSE Energia, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Február 2014
Pranie bielizne a textílií
Spr. 142/2014
0,00 € Erik Essender - K.D.E., Pranie a čistenie hotelovej a gstro bielizne Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Február 2014
Kúpna zmluva na nákup potravinárskych segmentov
Spr. 143/2014
0,00 € NOBA - Smoker, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Február 2014
Kúpna zmluva na nákup pekárenských segmentov
Spr. 144/2014
0,00 € BRATPEK - pekáreň Justičná akadémia Slovenskej republiky
31. Marec 2014
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
Spr. 133/2014
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
14. Apríl 2014
Zmluva o výpožičke
Spr. 191/2014
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
16. Apríl 2014
Zmluva o výpožičke
Spr. 158/2014
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Apríl 2014
Darovacia zmluva
Spr. 204/2014
0,00 € Academia Istropolitana Nova, AINova, občianske združenie Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. Apríl 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
Spr. 212/2014
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
13. Máj 2014
Dohoda o používaní platobnej katry
Spr. 227/2014
0,00 € Štátna pokladnica Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. Máj 2014
Kúpna zmluva na tovar veľkoobchodnej povahy kancelárskych segmentov
Spr. 238/2014
0,00 € A S C, spol. s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
19. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Spr. 287/2014
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Jún 2014
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
Spr. 192/2014
0,00 € Špecializovaný trestný súd Justičná akadémia Slovenskej republiky
10. Júl 2014
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
Spr. 266/2014
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Justičná akadémia Slovenskej republiky
21. Júl 2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Spr. 287-1/2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky