Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2013
Zmluva pranie ESSENDER
Spr. 166/2013
0,00 € Erik Essender - K.D.E. Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. Marec 2013
Rámcová dohoda GPZVJS
Spr. 227/2013
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
Spr. 194/2013
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
17. Apríl 2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Spr. 283/2013
0,00 € Slovak Telekom a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
26. Apríl 2013
Rámcová dohoda o spolupáci
Spr. 236/2013
0,00 € Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. Apríl 2013
Čistiace výrobky
Spr. 335/2013
0,00 € ACKER s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. Apríl 2013
Kancelárske potreby
Spr. 337/2013
0,00 € A S C, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
16. Máj 2013
Kúpna zmluva potravinárske segmenty
Spr. 381/2013
0,00 € ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
13. Jún 2013
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu
Spr. 415/2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
8. Júl 2013
Dohoda o postúpení práv a povinností
Spr. 449/2013
0,00 € Lacnea Slovakia, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
8. Júl 2013
Kúpna zmluva na nákup potravinárskych segmentov
Spr. 450/2013
0,00 € BIDVest Slovakia, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. Júl 2013
Zmluva o výpožičke
Spr. 469/2013
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
2. August 2013
Zmluva o pripojení Pezinok
Spr. 487/2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. August 2013
Zmluva o pripojení Omšenie
Spr. 470/2013
0,00 € SWAN, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
6. September 2013
pripravené jedlá
Spr. 518/2013
0,00 € VÍNO MATYŠÁK s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. September 2013
Zmluva o výpožičke
Spr. 469/2013/1
0,00 € Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Justičná akadémia Slovenskej republiky
8. November 2013
Komisionárska zmluva
Spr. 629/2013
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
14. November 2013
Zmluva o výpožičke
Spr. 627/2013
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
29. November 2013
Zabezpečenie osvetlenia a údržby komunikácií
Spr. 40/2013
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne Justičná akadémia Slovenskej republiky
16. December 2013
Mäso a mäsové výrobky
Spr. 693/2013
0,00 € Lacnea Slovakia, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky