Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
Spr. 35/2022
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
23. Marec 2022
Darovacia zmluva
Spr. 32/2022
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Obec Veľké Dravce
21. Apríl 2022
Dodatok č. 6 k zmluve o vzájomnej spolupráci a refundácii nákladov
Spr. 47/2022
0,00 € Špecializovaný trestný súd Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 307/2019 – Spr. 79/2022
Spr. 79/2022
0,00 € EUPC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
10. August 2022
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
Spr. 95/2022
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Október 2022
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
MV_D1-2022
0,00 € JUDr. Róbert Urban Justičná akadémia Slovenskej republiky
4. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 93/2022
Spr. 2094/93/2022-2
0,00 € EUPC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. December 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 11131896 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
Spr. 127/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
20. December 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o krátkodobej výpožičke NP
Spr. 129/2022
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Špecializovaný trestný súd
9. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Spr. 144/2021
Spr.: 46/2023
0,00 € Pavol Pavlacký KOVOSPOL Justičná akadémia Slovenskej republiky
5. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D1/2023/PK
0,00 € JUDr. Zuzana Čížová Justičná akadémia Slovenskej republiky
5. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D2/2023/PK
0,00 € JUDr. Štefan Kseňák, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
5. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D3/2023/PK
0,00 € doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
7. Jún 2023
Memorandum o spolupráci
Spr. 60/2023
0,00 € Ústavný súd Slovenskej republiky Justičná akadémia Slovenskej republiky
22. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D4/2023/OM
0,00 € JUDr. Martin Bargel Justičná akadémia Slovenskej republiky
22. Jún 2023
DODATOK č. 1
Spr.: 52/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. December 2023
Dohoda č. D05/2023/OM
D05/2023/OM
0,00 € JUDr. Martin Bargel Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
Spr. 104/2023
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Špecializovaný trestný súd
24. Január 2024
Zmluva o komisionálnom predaji
Spr. 3/2024
0,00 € Zuzana Sirotná – KO DUO Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. Január 2024
Zmluva o komisionálnom predaji
Spr. 4/2024
0,00 € Peter Bombek - HELPFUL Justičná akadémia Slovenskej republiky