Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 204/2019
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. November 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 203/2019
0,00 € doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. November 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 202/2019
0,00 € doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. November 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 196/2019
0,00 € JUDr. Robert Šorl, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. November 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 205/2019
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. November 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 208/2019
0,00 € doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. November 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 207/2019
0,00 € doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. December 2019
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
Spr. 355/2018 (Spr. 331/2019)
0,00 € Lacnea Slovakia s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
3. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 1/2020
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
3. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 2/2020
0,00 € JUDr. Robert Šorl, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
3. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 3/2020
0,00 € JUDr. Martin Bargel Justičná akadémia Slovenskej republiky
15. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 4/2020
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 8/2020
0,00 € JUDr. Robert Šorl, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 19/2020
0,00 € doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
3. Február 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 9/2020
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. Február 2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí služieb Spr. 279/2019
Spr. 279/2019
0,00 € PAXTRAVEL, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
21. Február 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 23/2020
0,00 € JUDr. Michal Kučera Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. Február 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 27/2020
0,00 € JUDr. Branislav Pospíšil Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. Február 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 29/2020
0,00 € JUDr. Vladimír Bachlaeda, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
4. Marec 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 31/2020
0,00 € doc. JUDr. Kristián Csach, LL.M., PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky