Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2012
Stravné lístky
Spr: 532/2010
0,00 € Le Chegue Dejeuner, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. Január 2012
Dodatok č. 03/2011 k zmluve o dodávke vajíčok
Spr: 76/2011
0,00 € Janek, s.r.o., 017 01 Dolný Moštenec 122 Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. Január 2012
Čerstvé mäso a mesové výrobky
Spr: 150/2011
0,00 € HORKA s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
11. Január 2012
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
Spr: 151/2011
0,00 € K O V O S P O L - Šandora Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Kúpa chleba, pečiva a pekárenských výrobkov
Spr: 160/2011
0,00 € Estio, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
Spr: 162/2011
0,00 € Štátna pokladnica Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Dodávka kancelárskeho tovaru
Spr: 248/2011
0,00 € Jana Vrábelová - William Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Spotrebný drogistický tovar
Spr: 249/2011
0,00 € Ing. Štefan Vosátko - ACKER Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Pranie a čistenie bielizne
Spr: 271/2011
0,00 € Erik Essender - K.D.E. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Dodatok k obchodnej zmluve č. 2676/27
Spr: 296/2011
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Zmluva na nákup potravín
Spr: 349/2011
0,00 € NOBA - SMOKER, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Zmluva na nákup čistiacich prostriedkov
Spr: 385-1/2011
0,00 € Betrix, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Zmluva o dodávkach kávy
Spr: 373/2011
0,00 € PROGETTO GASTRO LR s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Rámcová zmluva o dodávkach nealkoholických nápojov
Spr: 81/2011
0,00 € Coca - Cola, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Zmluva o pripojení
Spr: 420/2011
0,00 € T-com Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Zmluva o dodávke pripravených jedál
Spr: 468/2011
0,00 € Víno Matyšák, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. Január 2012
Stravné lístky
Spr: 503/2011
0,00 € Le Chegue Dejeuner, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Február 2012
Zmluva o dodávkach nealkoholických nápojov a iných produktov
Spr. :202/2012
0,00 € Coca-Cola Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Február 2012
Pranie bielizne a textílií
Spr. : 194/2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. Február 2012
Kúpna zmluva na potraviny
Spr. : 205/2012
0,00 € NOBA-SMOKER, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky