Centrálny register zmlúv

Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
2 Spr 73/23/6600
0,00 € Krajská prokuratúra Nitra Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme garáže zo dňa 02. 08. 1999
31/2023
0,00 € Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici JUDr. Milan Marko
26. September 2023
Kúpna zmluva 2 Spr 83/23/6600
32/2023
39 990,00 € IMPA Žilina, s. r. o. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
25. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní
30/2023
72,00 € Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici Štefan Terek
11. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"
29/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
3. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
28/2023
90,25 € Orange Slovensko, a. s. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
22. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
27/2023
0,00 € Krajská prokuratúra Nitra Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
16. Jún 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla
26/2023
0,00 € Krajská prokuratúra Banská Bystrica Mário Drzewiecki
15. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"
24/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
15. Jún 2023
Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu
25/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
26. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla
21/2023
0,00 € Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici Mário Drzewiecki
26. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
22/2023
507,55 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
25. Máj 2023
Zmluva č. 2363735
20/2023
171,21 € Slovgram Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
19. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla
19/2023
0,00 € Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici Mário Drzewiecki
11. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 1/06 zo dňa 14. 2. 2006
18/2023
0,00 € Práčovňa Ivka Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
21. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 2 Spr 110/21/6600
46/2022
6 000,00 € Cars-Land, s. r. o. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
17. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Krajskej prokuratúry Banská Bystrica na rok 2023
16/2023
0,00 € Krajská prokuratúra Banská Bystrica Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri KP BB
23. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
12/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
2. Marec 2023
Zmluva č. 19388/51
11/2023
0,00 € Marius Pedersen, a. s. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
27. Február 2023
Zmluva č. 2Spr 41/23/6600 o pozáručnej údržbe a kontrolnej činnosti
10/2023
0,00 € Echo security, s. r. o. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici