Centrálny register zmlúv

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2018-0344-1151320/01
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15. Apríl 2024
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2024-0151-1129222
39 034,04 € Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej, pozemkové spoločenstvo Valaská Belá Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o financovaní č. 32/ZF/2021
2021-0173-1161410/05
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2024-0171-1103101
20 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Terézia, n. o.
10. Apríl 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2024-0160-1164420/02
139,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytovanie upratovacích služieb v administratívnej budove spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. v Bratislave
2021-0034-1166430/02
0,00 € MO Group, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2023-0033-1180530/01
0,00 € ENERGOPROJEKT spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
2024-0075-1175520
3 036,39 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Vlčková Katarína
4. Apríl 2024
Zmluva o postúpení pohľadávky
2024-0168-1161410
101 129,04 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
3. Apríl 2024
Čiastková zmluva č.2 k Rámcovej dohode č. SEPS-2022-0031-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení a elektrických staníc zvn a vvn - oblasť 1.
2024-0063-1133223
245 310,43 € LESOSTAV SEVER, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
3. Apríl 2024
Čiastková zmluva č.2 k Rámcovej dohode č. SEPS-2022-0032-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení a elektrických staníc zvn a vvn - oblasť 2.
2024-0064-1133223
199 541,34 € RENAS, s.r.o Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8. Apríl 2024
Zmluva o spoločnom postupe pri spracovaní štúdie vplyvu zariadení spoločnosti VSD, a.s. pri realizácii investičného projektu „Strategický park Valaliky“ – fáza 2 na prenosovú sústavu
2024-0100-1171510
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Východoslovenská distribučná, a.s.
28. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve na poskytovanie upratovacích služieb v administratívnej budove spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. v Žiline
2021-0035-1166430/03
0,00 € ORIOLA SK, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
2024-0121-1101100
120 000,00 € ART FILM FEST s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
28. Marec 2024
Zmluva na realizáciu auditu poistných vzťahov
2024-0162-1164420
0,00 € GRANDEN s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
28. Marec 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2024-0160-1164420/01
139,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
28. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024-0161-1164420/01
139,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024-0159-1164420/01
1 163,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2019-0069-1180530/01
0,00 € SPIE Elektrovod, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
28. Marec 2024
Zmluva o dielo
2024-0011-1121210
60 840,00 € Elektrovod a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.