Centrálny register zmlúv

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2018-0344-1151320/01
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5. Apríl 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0068-1164420/01
199,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0293-1215320
0,00 € DG-energy, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0294-1215320
0,00 € GreenBat, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0298-1215320
0,00 € CHEMES, a.s. Humenné Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0295-1215320
0,00 € Fortischem, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0296-1215320
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0297-1215320
0,00 € PPC Energy, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0299-1215320
0,00 € PPC Investments, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0300-1215320
0,00 € Chemosvit Energochem, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0302-1215320
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0301-1215320
0,00 € Mondi SCP, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0303-1215320
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0304-1215320
0,00 € Stredoslovenská energetika - Project Development, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0305-1215320
0,00 € OFZ, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0306-1215320
0,00 € TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0307-1215320
0,00 € Veolia Energia Levice, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
12. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0308-1215320
0,00 € Slovalco, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0309-1215320
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023-0310-1215320
0,00 € ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.