Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2022
Ráncová zmluva
17_08/2022/RP/RABBSK
0,00 € Ing. Ivana Škarčáková ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
2. September 2022
Zmluva o spolupráci
*
10 000,00 € Karpatská nadácia ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
2. September 2022
Zmluva o spolupráci
*
54 000,00 € Informatika 2.0, o.z. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
24. August 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 06_08_2022
06_08_2022
0,00 € Obec Blhovce ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
24. August 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 05_08_2022
05_08_2022
0,00 € Obec Horná Lehota ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
24. August 2022
Dohoda o použití osobného motorového vozidla na pracovnú cestu
Zmluva o použití osobného motorového vozidla na pracovnú cestu
0,00 € Katarína Henčová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22. August 2022
Zmluva o komisionálnom predaji č. 16
16
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22. August 2022
Zmluva o spolupráci
15082022
0,00 € OZ TEAM ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22. August 2022
Zmluva o spolupráci
1582022
0,00 € Uni2010, o. z. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22. August 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 04_08_2022
04_08_2022
0,00 € Obec Mýto pod Ďumbierom ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Júl 2022
Zmluva o odvoze a likvidácii odpadu
28072022
0,00 € ENVICONSULT spol. s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
22052022
0,00 € INTES Poprad, s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Júl 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 21KSTA005521
č. 4 k 21KSTA005521
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 21/2022
21/2022
0,00 € INTES Poprad, s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
26. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
25072022
0,00 € Alternatíva - Centrum nezávislého života, n. o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
26. Júl 2022
Rámcová zmluva o kúpe č. 16_07_2022_RP_RABBSK
16_07_2022_RP
0,00 € Mgr. Denisa Abaffyová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
26. Júl 2022
Rámcová zmluva o kúpe č. 14_07_2022_RP_RABBSK
14_07_2022_RP_RABBSK
0,00 € BIANstudio s. r. o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
25. Júl 2022
Rámcová Zmluva o kúpe č. 15_07_2022
15_07_2022
0,00 € Oskar Tóth ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 03_07_2022
03_07_2022
0,00 € obec Šimonovce ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22. Júl 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/22/56790/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam; ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.