Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2019
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
D-19/2019
75,00 € RB - BTS, spol. s r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
24. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a prednáške
Z1882023
50,00 € Anna Tuhárska ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
9. August 2018
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 09082018
09082018
29,40 € TOPICO s. r. o.l Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
1. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
D-37/2019
19,90 € Media Servis s.r.o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
6. September 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
9918932350
15,89 € Slovak Telekom Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
4. Jún 2019
Čiastková zmluva
D-26/2019
10,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
19. November 2018
Nájomná zmluva číslo: 09/2018
09/2018
4,00 € Hradné múzeum vo Fiľakove Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
14. August 2018
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
D-5/2018
1,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
14. August 2018
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
D-6/2018
1,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
16. August 2018
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
D-7/2018
1,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
28. August 2018
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
D-8/2018
1,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
19. November 2018
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
D-31/2018
1,00 € Mesto Banská Štiavnica Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
5. December 2018
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
D-35/2018
1,00 € OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
6. Máj 2019
Zmluva č. 1022/2019/OVP o nájme nebytových priestorov
1022/2019/OVP a
1,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
1. Júl 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2019/NP
D-34/2019
1,00 € Mesto Detva Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
19. Máj 2022
Zmluva o nájme hnuteľného majetku č. 1253/2022/ODDVP
1253/2022/ODDVP
1,00 € Banskobystrický samosprávny kraj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
14. Október 2022
Zmluva o nájme hnuteľného majetku
Z1192022
1,00 € Banskobystrický samosprávny kraj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
6. August 2018
Zmluva č. P-5174442200 o využívaní elektronických služieb
P-5174442200
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
6. August 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0013157
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
8. August 2018
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 18K444072
D-4/2018
Doplnená
0,00 € Doxx - stravné lístky, spol. s r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.